banner
Aktuality

Vysvetlivky k vyúčtovaniu

Vysvetlivky k vyúčtovaniu služieb spojených s užívaním bytu za rok 2014 k stiahnutiu.
25.05.2015 - viac >>

Odborný seminár

Odborný seminár Manuál kvalitnej obnovy bytových domov, ktorý sa uskutoční dňa 21.5.2015 o 15:00 hodine vo Veľkej zasadačke - Mestský úrad Lučenec.
18.05.2015 - viac >>

Zabezpečenie havarijnej služby počas Veľkonočných sviatkov

Oznamujeme užívateľom bytov v správe a.s. SPOOL, že počas Veľkonočných sviatkov bude zabezpečená pohotovosť na odstránenie havarijných stavov.
31.03.2015 - viac >>

SPOOL zabezpečil financovanie obnovy bytových domov zo ŠFRB aj v rokoch 2013 a 2014

SPOOL zabezpečil financovanie obnovy bytových domov formou zvýhodnených úverov zo ŠFRB aj v rokoch 2013 a 2014.
08.01.2015 - viac >>

Seminár - Zmena právnych predpisov a jej vplyv na správu bytových domov

organizije mestská a.s. SPOOL pod záštitou primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej a Združenia bytového hospodárstva na Slovensku.
05.11.2014 - viac >>

SPOOL - úspešný žiadateľ o dotáciu

Akciová spoločnosť SPOOL bola úspešným žiadateľom o nenávratnú dotáciu vo výške 17 010,- € na obnovu bytového domu na ul. Mierovej 4,6 v Lučenci
viac >>

Seminár o bývaní, výkone správy a potrebe obnovy a rekonštrukcie bytových domov

Dňa 17.10.2012 sa v hoteli Reduta v Lučenci uskutočnil seminár organizovaný Združením bytového hospodárstva na Slovensku v spolupráci s Mestom Lučenec a správcovskou spoločnosťou SPOOL a.s Lučenec.
viac >>

SPOOL ušetril v roku 2012 pre vlastníkov bytov viac ako 526240,- eur

SPOOL ušetril v roku 2012 pre vlastníkov bytov viac ako 526240,- eur úspešným vybavením podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytových domov   V období neustáleho rast ...
viac >>

Slávnostné otvorenie zrekonštuovanej plavárne

Dňa 18.apríla 2013 bola otvorená zrekonštruovaná plaváreň AQUASPOOL.
viac >>

OZNAM O ZMENE SÍDLA

Oznamujeme vlastníkom a užívateľom bytov, že nové sídlo a. s. SPOOL sa nachádza ul. Dr. Herza 23 v Lučenci (stredisko dopravy a. s. SPOOL pri pekárni SUPERPEK - Kučerová). Telefonický kontakt: 047/4321213.
viac >>

Plaváreň AQUASPOOL

Oznam: Plaváreň AQUASPOOL je od 20.2.2015 z technických príčin dočasne zatvorená.
viac >>

Ceny komodit

Ceny komodít platných od 01.01.2015 ppodľa jednotlivých dodávateľov.
viac >>

Význam zatepľovania bytových domov

Otázka znižovania energetickej náročností budov je nanajvýš aktuálna práve v časoch kedy dochádza každoročne k zvyšovaniu cien energií
viac >>

inzercia

Prenájom nebytových priestorov v objekte AQUASPOOL

Ponúkme na prenájom priestory v objekte krytej plavárne AquaSPOOL Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec,   vhodné na účely: -          zriadenia reštaurácie -         ...
viac >>

Ponuka nových mestských nájomných bytov v Lučenci

Nové nájomné byty v lokalite Rúbanisko III., v trojpodlažnom bytovom dome s 36 bytovými jednotkami, súčasťou ktorých je 12 garáží (Blok A), s termínom kolaudácie december 2013.
viac >>

Ponuka na predaj bytového domu Gorkého 18

SPOOL a.s. ponúka na odpredaj stavbu v jej výlučnom vlastníctve - Bytový dom nachádzajúci sa na adrese Gorkého č. 18 v Lučenci
viac >>