banner
Aktuality

Havarijná služa v čase Vianočných sviatkov 2014

Havarijná služba počas vianočných sviatkov
19.12.2014 - viac >>

Seminár - Zmena právnych predpisov a jej vplyv na správu bytových domov

organizije mestská a.s. SPOOL pod záštitou primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej a Združenia bytového hospodárstva na Slovensku.
05.11.2014 - viac >>

SPOOL - úspešný žiadateľ o dotáciu

Akciová spoločnosť SPOOL bola úspešným žiadateľom o nenávratnú dotáciu vo výške 17 010,- € na obnovu bytového domu na ul. Mierovej 4,6 v Lučenci
viac >>

Seminár o bývaní, výkone správy a potrebe obnovy a rekonštrukcie bytových domov

Dňa 17.10.2012 sa v hoteli Reduta v Lučenci uskutočnil seminár organizovaný Združením bytového hospodárstva na Slovensku v spolupráci s Mestom Lučenec a správcovskou spoločnosťou SPOOL a.s Lučenec.
viac >>

SPOOL ušetril v roku 2012 pre vlastníkov bytov viac ako 526240,- eur

SPOOL ušetril v roku 2012 pre vlastníkov bytov viac ako 526240,- eur úspešným vybavením podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytových domov   V období neustáleho rast ...
viac >>

Slávnostné otvorenie zrekonštuovanej plavárne

Dňa 18.apríla 2013 bola otvorená zrekonštruovaná plaváreň AQUASPOOL.
viac >>

OZNAM O ZMENE SÍDLA

Oznamujeme vlastníkom a užívateľom bytov, že nové sídlo a. s. SPOOL sa nachádza ul. Dr. Herza 23 v Lučenci (stredisko dopravy a. s. SPOOL pri pekárni SUPERPEK - Kučerová). Telefonický kontakt: 047/4321213.
viac >>

Ponuka na predaj bytového domu Gorkého 18

SPOOL a.s. ponúka na odpredaj stavbu v jej výlučnom vlastníctve - Bytový dom nachádzajúci sa na adrese Gorkého č. 18 v Lučenci
viac >>

Plaváreň AQUASPOOL

Zmena otváracích hodín od 08.09.2014.
viac >>

Ceny komodit

Na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.0136/2014/V z 23.07.2014, č. 0263/2014/T z 10.12.2013, č. 0132/2014/T zo dňa 21.11.2013 a č. 0154/2014/T zo dňa 21.12.2013 sa stanovuje cena vodného a stočného od 1.8.2014 a cena tepla od 01.01.2014 pre jednotlivých dodávateľov .
viac >>

Význam zatepľovania bytových domov

Otázka znižovania energetickej náročností budov je nanajvýš aktuálna práve v časoch kedy dochádza každoročne k zvyšovaniu cien energií
viac >>

inzercia

Prenájom nebytových priestorov v objekte AQUASPOOL

Ponúkme na prenájom priestory v objekte krytej plavárne AquaSPOOL Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec,   vhodné na účely: -          zriadenia reštaurácie -         ...
viac >>

Ponuka nových mestských nájomných bytov v Lučenci

Nové nájomné byty v lokalite Rúbanisko III., v trojpodlažnom bytovom dome s 36 bytovými jednotkami, súčasťou ktorých je 12 garáží (Blok A), s termínom kolaudácie december 2013.
viac >>

Ponuka nebytových priestorov na ul. Masarykova 11 v Lučenci

SPOOL a.s. Lučenec, ponúka do nájmu od 1.3.2014  voľné nebytové priestory nachádzajúce sa v centre mesta na ulici Masarykova 11 v Lučenci (predajňa ORANGE) o celkovej výmere 108,70 m2. ...
viac >>

Ponuka na predaj bytového domu Gorkého 18

SPOOL a.s. ponúka na odpredaj stavbu v jej výlučnom vlastníctve - Bytový dom nachádzajúci sa na adrese Gorkého č. 18 v Lučenci
viac >>