banner

Bytový dom Mierova 4,6

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 229 722,22 kWh 827,00 GJ
r. 2008 246 944,44 kWh 889,00 GJ
r. 2009 232 500,00 kWh 837,00 GJ  
r. 2010 221 666,00 kWh 798,00 GJ  04/2010-hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2011 147 777,77 kWh 532,00 GJ  zateplenie objektu
r. 2012   98 611,11 kWh 355,00 GJ
r. 2013 100 277,78 kWh 361,00 GJ  
r. 2014   79 444,44 kWh 286,00 GJ  
r. 2015   94 000,00 kWh 338,40 GJ  
r. 2016 100 666,66 kWh 362,40 GJ  
r. 2017 103 227,78 kWh 371,62 GJ