banner

Bytový dom Novohradská 26-32

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 382 000,00 kWh 1 375,20 GJ 09/2007-hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2008 293 888,89 kWh 1 058,00 GJ zateplenie domu
r. 2009 288 054,00 kWh 1 036,99 GJ  
r. 2010 308 889,00 kWh 1 112,00 GJ  
r. 2011 280 555,56 kWh 1010,00 GJ  
r. 2012 274 722,22 kWh
  989,00 GJ
 

r. 2013

262 500,00 kWh   945,00 GJ  
r. 2014 205 538,88 kWh   739,94 GJ  
r. 2015 232 344,44 kWh   836,44 GJ  
r. 2016 251 749,98 kWh   906,30 GJ  
r. 2017 262 463,89 kWh   944,87 GJ