banner

Ceny komodit

Úvod / Správa bytových domov

OZNÁMENIE CIEN KOMODÍT PRE ROK 2019

Na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.00259/2017/V z 20.06.2017 sa stanovuje cena vody

Dodávateľ
VEOLIA StVaPS a.s.
merná
jedn.
cena s DPH
rok od 01.01.2018  
cena s DPH
od 01.01.2019
+ % navýšenia
- % zníženia
vodné + stočné  2,835000 €
 2,835000 € 0,00
povrchová voda, stočné 1,393800 € 1,393800 € 0,00
výroba a dodávka vody  1,441200 € 1,441200 € 0,00

Na základe Rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0127/2019/T z 07.12.2018, č. 0004/2019/T z 23.10.2018, a č. 0113/2019/T zo dňa 06.12.2018 sa stanovuje cena tepla od 01.01.2019 pre jednotlivých dodávateľov tepla. 

Dodávateľ tepla zložka
ceny/MJ 

cena s DPH
rok 2018


cena s DPH
od 01.01.2019

+ % navýšenia
- % zníženia
 

Veolia Energia Lučenec, a.s.

var./kWh 0,06036 € 0,06996 € 15,90
fix./kW 210,00000 € 220,85352 €
5,17
SBD Lučenec
var./kWh 0,06696 € 0,06636 € -0,90
fix./kW 201,70608 201,82416 € 0,06
STEFE THS s.r.o. Revúca
var./kWh 0,06492 € 0,07428 €  14,42
fix./kW 343,10628 € 344,37240 € 0,37

 

Dodávateľ merná
jedn.
cena s DPH
rok 2018
cena s DPH
rok 2019
+ % navýšenia
- % zníženia
SPP a.s. Bratislava
cena za dodávku elektriky jednotarif
MWh 48,5100 € 66,9800 € 38,07