banner

Kontakt

Adresa spoločnosti: Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec


kontakty tel. e-mail
Kancelária 1. kontaktu
Ing. Olšiaková Zuzana
047/4304111  
Asistentka riaditeľky - sekretariát
Bc. Valachová Andrea
047/4304101  sekretariat@spool.sk

Riaditeľka a.s.
Ing. Vasilová Eva

047/4304101 evavasilova@spool.sk
Referentka vyúčtovania tepla a nebytov
Zobolová Soňa
047/4304102 zobolova@spool.sk

Samostatná účtovníčka
Bc. Drábiková Jana

047/4304103 drabikova@spool.sk
Parkovacia služba
Gregušová Martina
047/4304104 parkovanie@spool.sk
Samostatná referentka externých dodávateľov
Műllerová Anna
047/4304105 mullerova@spool.sk
Dispečing, údržba, nashlasovanie závad a porúch
Kisantalová Monika
047/4304106
 
monika@spool.sk
 
Samostatná účtovníčka
Dirbáková Danica
047/4304108 dirbakova@spool.sk
Vedúca vyúčtovania a právnych služieb
Mgr. Hulinová Bibiána
047/4304113 hulinova@spool.sk
Samostatná referentka správy bytov
Ing. Dobrová Andrea
047/4304114 dobrova@spool.sk
Referentka vymáhania pohľadávok a práv. agendy
Gajdošová Melinda
047/4304115 plavcova@spool.sk
Referentka odpredaja bytov a právnej agendy
Murárová Zitka
047/4304116 murarova@spool.sk
Samostatná referentka miezd a personálnej agendy
Kretová Lucia
047/4304118 kretova@spool.sk
Samostatná referentka správy bytov
Bakšová Ľubica
047/4304119 baksova@spool.sk
Vodohospodárka
Mgr. Plašienková Patrícia
047/4304121 vodohospodar@spool.sk
Pokladňa
Repková Eva
047/4304122 repkova@spool.sk

Bytová technička
Kelemenová Elena

047/4304124 kelemenova@spool.sk
Samostatná účtovníčka
Csúzová Hedviga
047/4304128 csuzova@spool.sk

Vedúci referent údržby, dopravy a dispečingu
Zvara Drahomír

047/4304129

0905722718

doprava@spool.sk

Správkyňa Ubytovne a.s. SPOOL
Riasová Sláva

047/4321216 riasova@spool.sk
Vedúca referentka ŠH Aréna, AquaSPOOL
Labošová Andrea
0917283295
laskova@spool.sk 

Vedúci športovísk
Majoroš Tomáš

0908962589 majoros@spool.sk
Správa pohrebísk
Mgr. Drugda Branislav
047/4332045  
Vedúci referent strediska kompostáreň
Sulík Peter
0917935031  sulik@spool.sk 

Kontaktný formulár

Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom tohto formulára.

Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa: