banner

Kontroly hasiacich prístojov a hydrantov

Úvod / Služby

 CENNÍK  SLUŽIEB
Poplatok bez DPH

Kontrola hasiacich prísrojov a hydrantov

hasiaci prístroj
1,00 EUR/ks
hydrant D25
5,00 EUR/ks
hydrant C52
7,00 EUR/ks