banner

O spoločnosti

Úvod

Akciová spoločnosť SPOOL vznikla v roku 1993 transformáciou Mestského bytového podniku, obecného podniku Mesta Lučenec za základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 145/1992 zo dňa 17.12.1992. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.1.1993 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/9/91 Zb., zakladateľom a jedným akcionárom - Mestom Lučenec. K vzniku spoločnosti - zápisu do Obchodného registra došlo 02. 04.1993.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 158/S.

Štatutárny orgán spoločnosti:

PREDSTAVENSTVO

Ing. Róbert Móric - predseda predstavenstva
Námestie Artézskych prameňov 3314/21
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 24.01.2019
(od: 20.02.2019)
MUDr. Zaher Mahmoud - podpredseda predstavenstva
Mocsáryho 25
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 24.01.2019
(od: 20.02.2019)
MUDr. Rudolf Slivka - člen predstavenstva
Letná 20
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 24.01.2019
(od: 20.02.2019)

Mgr. Andrea Moravčíková - člen predstavenstva
Ulica baráková
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 24.01.2019

(od: 20.02.2019)

Tomáš Šúrik - člen predstavenstva
Rúbanisko III 3
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 24.01.2019

(od: 20.02.2019)

 

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, poskytovanie ubytovania v ubytovni, prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá v meste Lučenec, prevádzkovanie športových zariadení, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien a ďalšie činnosti uvedené vo výpise z obchodného registra.

 

Vážení návštevníci, ak máte záujem dozvedieť sa viac o našej spoločnosti, naše stránky sú Vám k dispozícií.