banner

Obnova bytových domov

Význam obnovy bytových domov

Otázka znižovania energetickej náročností budov je nanajvýš aktuálna práve v časoch kedy dochádza každoročne k zvyšovaniu cien energií, preto považujeme za nevyhnutné hľadať možnosti ako usporiť energie a tým znížiť náklady na vykurovanie. Jednou z najefektívnejších ciest úspory je komplexná obnova bytového domu. Pod pojmom obnova treba rozumieť komplexnú modernizáciu všetkých stavebných a konštrukčných prvkov stavby s použitím lepších a modernejších technológií a materiálov. Obnova môže obsahovať: zateplenie obvodových stien, výmenu okien a vchodových dverí, rekonštrukciu a zateplenie strechy, sanáciu balkónov alebo lódžií, zateplenie stropu nad nevykurovanými priestormi, úpravu vstupu do bytového domu, prípadne výmenu vnútorných rozvodov (vody, kanalizácie, plynu, vykurovania).
viac >>

Financovanie obnovy a zatepľovania bytových domov

Akciová spoločnosť SPOOL si Vás v krátkosti dovoľuje oboznámiť s možnosťami financovania, ktoré je možné použiť pri obnove a zatepľovaní bytových domov, ktorým zabezpečujeme správu v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v platnom znení.
viac >>

Bytový dom Rúbanisko III / 5

2007 / zateplenie obvodového plášťa a strechy , oprava balkónov
viac >>

Rúbanisko I / 9

2008 / zateplenie obvodového plášťa, strechy a zádveria technického podlažia, oprava balkónov, výmena bytových okien
viac >>

Bytový dom Novohradská 26-32

2008 / zateplenie obvodového plášťa, strechy a technického podlažia, oprava balkónov, výmena schodiskových okien
viac >>

Námestie republiky 3

2008 / zateplenie obvodového plášťa a technického podlažia, oprava balkónov, výmena bytových okien
viac >>

Rúbanisko II / 59

2009 / zateplenie obvodového plášťa, strechy a technického podlažia, oprava balkónov, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>

Rúbanisko III / 1

2009 / zateplenie obvodového plášťa a strechy, oprava balkónov, výmena schodiskových okien
viac >>

Rúbanisko I / 23-27

2009 / zateplenie obvodového plášťa, strechy a technického podlažia, oprava balkónov, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>

M.R.Štefánika 7,8,9

2009 / zateplenie obvodového plášťa a strechy, oprava balkónov, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>

Rúbanisko II / 20 – 26 - vchody 20-22

2010 / zateplenie obvodového plášťa, strechy a technického podlažia, oprava balkónov, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>

Bytový dom Rúbanisko II/20-26 - vchody 23-25

2010 / zateplenie obvodového plášťa, strechy a technického podlažia, oprava balkónov, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>

Rúbanisko II / 27-28 - vchody 27-28

2010 / zateplenie obvodového plášťa, strechy a technického podlažia, oprava balkónov, výmena schodiskových okien
viac >>

Daxnerova 1,2 - vchod 1

2010 / zateplenie obvodového plášťa a strechy, oprava lodžií, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>

Bytový dom Daxnerova 1,2 - vchod 2

2010 / zateplenie obvodového plášťa a strechy, oprava lodžií, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>

Rúbanisko II / 71-75 - vchody 71-72

2010 / zateplenie obvodového plášťa, strechy a technického podlažia, oprava balkónov, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>

Rúbanisko II71-75 - vchody 73-75

2010 / zateplenie obvodového plášťa, strechy a technického podlažia, oprava balkónov, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>

Rúbanisko I / 1 – 8

2010 / zateplenie obvodového plášťa, strechy a technického podlažia, oprava balkónov, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>

Rúbanisko II / 62

2010 / zateplenie obvodového plášťa, strechy a technického podlažia, oprava balkónov, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>

M.R.Štefánika 15

2010 / zateplenie obvodového plášťa, strechy a technického podlažia, oprava balkónov, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>

Haličská 1,3,5.7

2010 / rekonštrukcia strechy a fasády
viac >>

Kuzmányho 8,10,12

2010 / rekonštrukcia strechy a fasády
viac >>

Erenburgova 17-23

2011 / zateplenie štítových stien a náter obvodového plášťa
viac >>

Erenburgova 25-27

2011 / rekonštrukcia strechy a fasády
viac >>

Bytový dom Rúbanisko II/40-42

2011 / zateplenie obvodového plášťa, štítových stien a strechy, oprava balkónov, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>

Bytový dom Mierova 4,6

2011 / zateplenie obvodového plášťa, štítových stien a strechy, oprava balkónov, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>

Bytový dom Rúbanisko II/67-70

2011 / zateplenie štítových stien, obvodového plášťa a strechy, zateplenie stropu zádveria, oprava balkónov, výmena schodiskových a bytových okien
viac >>