banner

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zar. a bleskozvodov

Úvod / Služby

 CENNÍK  SLUŽIEB
Poplatok bez DPH

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickýc zariadení a bleskozvodov

1 izbový byt
34,00 EUR
2 - 3 ozbový byt
50,00 EUR
revízia elektrickej prípojky
42,00 EUR
väčšie objekty s viacerými rozvádzačmi a obvodmi 10,00 EUR/obvod
bleskozvod 1 až 2 zvody 42,00 EUR
bleskozvod každý nasledujúci zvod 10,00 EUR
ellektrické ručné náradie, spotrebiče, kancelárska technika 5,00 EUR/ks