banner

Parkovacie služby

Úvod / Služby

Parkovacie karty si môžete kúpiť v akciovej spoločnosti SPOOL, Dr. Herza 23, Lučenec
na prízemí
v pracovných dňoch:

pondelok od 730 do 1130 a od 1230 do 1530

utorok     od 730 do 1130 a od 1230 do 1530

streda     od 730 do 1130 a od 1230 do 1630

štvrtok    od 730 do 1130 a od 1230 do 1530

piatok     od 730 do 1130 a od 1230 do 1430


Cenník parkovacích kariet:

Parkovacia karta ročná - fyzická osoba

19,92 €

Parkovacia karta polročná - fyzická osoba

11,62 €

Parkovacia karta ročná - právnická osoba

26,56 €

Parkovacia karta polročná - právnická osoba

18,26 €

Manipulačný poplatok(zmena ŠPZ)

3,50 €

Parkovacia karta na vyhradené  miesto ročná
665,00 €

Pqarkovacia karta na vyhradené kryté parkovacie miesto
na Tržnici Rúbanisko III ročná

350,00 €
Doplatok za druhé kryté prarkovacie miesto na Tržnici
Rúbanisko III umiestnené za ním
50,00 €

Hodinový parkovací lístok

0,50 €

Parkovaciu kartu (parkovací lístok) je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

 

Od parkovného budú oslobodené vozidlá:

1. Držiteľov parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (Parkovací preukaz vydáva Územný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa, podmienky vydania parkovacieho preukazu ustanovuje zákon č. 447/2008 Z. z.)

  • držiteľov preukazov ZŤP-S a ZŤP súčasne označené osobitným označením O1,

  • s právom prednosti v jazde,

  • vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti označené osobitným označením O3

 

2. Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná na účely kontroly.

 

3. Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Ak sa vozidlo práve nepoužíva na tento účel, vodič je povinný parkovací preukaz odstrániť.

 

Upozornenie:

Od 1. 1. 2009 sa preukazy vydávajú podľa nového zákona. Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím vydané do 31. 12. 2008 a osobitné označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu vydané do 31. 12. 2008 zostávajú platné do ukončenia ich platnosti resp. kým osobe nebude vydaný nový preukaz (resp. parkovací preukaz), najneskôr však do 31. decembra 2012.

 

Vzor preukazu:

Vzor parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

Vzor parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

oznacenie ztpzdrav star

 

Zoznam parkovacích zón

mapa parkovacích zón na stiahnutie

1/ Rúbanisko I – Poliklinika – vnútorné parkovisko

2/ Erenburgova

3/ F. Lehára

4/ Obvodný úrad - parkoviská pri OÚ

5/ Novohradská – od Masarykovej po križovatku ul. Mieru

6/ A. Sládkoviča

7/ Z. Nejedlého - od križovatky Jókaiho po križovatku Rázusovej

8/ Mierova

9/ M. Rázusa

10/ Petofiho

11/ Vnútorné parkovisko SPOOL

12/ Železničná – od Masarykovej po ulicu kpt. Nálepku

13/ M. Jókaiho

14/ Dr. Vodu – okrem parkoviska pri ČSOB (súkromný pozemok)

15/ J. A. Komenského

16/ Dr. Herza

17/ Vajanského – parkovisko pri Supermarkete Cent

18/ Námestie republiky medzi objektom Slovenskej pošty a YMCA

19/ Olbrachtova

20/ Begova

21/ P. Rádayho

22/ Š. Moyzesa