banner

SPOOL zabezpečil financovanie obnovy bytových domov zo ŠFRB aj v rokoch 2013 a 2014

Úvod / Aktuality

Správca zabezpečil aj v rokoch 2013 a 2014 pre vlastníkov bytov siedmich bytových domov v správe akciovej spoločnosti SPOOL financovanie obnovy bytových domov formou zvýhodnených úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej hodnote 1 228 034,43 €. Z týchto domov boli v rokoch 2013 a 2014  obnovené 3 bytové domy. Pre ďalšie štyri bytové domy boli so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorené zmluvy o úvere v mesiaci november 2014. Obnova týchto štyroch  domov bude realizovaná v roku 2015.