banner

Športová hala ARENA

Úvod / Športoviská

Športová hala ARENA sa nachádza na Námestí artézskych prameňov v Lučenci.

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok  od 730 hod. do 2200 hod.

sobota, nedeľa      podľa požiadavky športových klubov

 


Cenník športovej haly
HLAVNÁ PLOCHA
Činnosť

Časová

jednotka

Časové rozmedzie

Cena za časovú jednotku

so šatňou

Pravidelný tréningový proces /mládež/

basketbal, volejbal,atletika

90 min.
 06:00 - 14:00
7,00 €
14:00 - 22:00  10,00 €

Pravidelný tréningový proces /dospelí/

basketbal, volejbal, atletika

90 min.
 06:00 - 14:00
12,00 €
14:00 - 22:00  15,00 €

Domáci zápas /mládež/

basketbal, volejbal, atletika 


2 - 3 hod.
 06:00 - 14:00
15,00 €
14:00 - 22:00 18,00 €

Domáci zápas /dospelí/ 

basketbal, volejbal, atletika

2 - 3 hod.
06:00 - 14:00 25,00 €
14:00 - 22:00 30,00 €

Jednorázová hra  /mládež/ 

futbal, futsal, nohejbal

90 min.  06:00 - 14:00 12,00 €
14:00 - 22:00 15,00 €

Jednorazová hra  /dospelí/ 

futbal, futsal, nohejbal

60 min.  06:00 - 14:00 20,00 €
14:00 - 22:00 30,00 €

Turnaj /mládež/

basketbal, volejbal, fustal, futbal, atletika

<10 hod.
  165,00 €

Predĺženie turnaja

basketbal, volejbal, futsal, futbal, atletika

1 hod.   7,00 €

Turnaj /dospelí/

basketbal, volejbal, futsal, futbal, atletika

<10 hod.   265,00 €

Predĺženie turnaja

basketbal, volejbal, futsal, futbal, atletika

1 hod.   10,00 €
Turnaj - úpolové športy /mládež/ <10 hod.   200,00 €
Predĺženie turnaja 1 hod.   11,00 €
Turnaj - úpolové športy /dospelí/ <10 hod.   300,00 €
Predĺženie turnaja 1 hod.   22,00 €
Školský telocvik 45 min.   2,50 €
MALÁ TELOCVIČŇA
Činnosť

Časová

jednotka

Časové rozmedzie

Cena za časovú jednotku

so šatňou

Pravidelný tréningový proces /mládež/
 
90 min.
 
 06:00 - 14:00
5,00 €
14:00 - 22:00  7,00 €
Pravidelný tréningový proces /dospelí/
 
90 min.
 
 06:00 - 14:00
10,00 €
14:00 - 22:00  12,50 €
Jednorázový prenájom /mládež/
60 min.
06:00 - 14:00
5,00 €
14:00 - 22:00
7,00 €
Jednorázový prenájom  /dospelí/  60 min.
 
06:00 - 14:00
8,00 €
14:00 - 22:00
10,00 €
Sobota a nedeľa /mládež/
 
60 min.
 
06:00 - 14:00
9,00 €
14:00 - 22:00
12,00 €
Sobota a nedeľa /dospelí/
 
60 min.
 
06:00 - 14:00
15,00 €
14:00 - 22:00
20,00 €
Školský telocvik
45 min.

2,00 €
PRENÁJOM PRIESTOROV ŠPORTOVEJ HALY
Prenájom priestorov ŠH
1 hodina
Podnikateľské aktivity, stužková slávnosť, venčeky, koncerty, spoločenské udalosti
50,00 €
Položenie ochrannej krytiny na palubovku 140,00 €
Upratovanie haly po akcii 40,00 €
Upratovanie sociálnych miestností počas akcie 30,00 €
Prevádzkovanie šatní počas akcie  100,00 €
Jednorázová záloha za prenájom ŠH ARENA pri organizovaní športových a spoločenských podujatí 100,00 €

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM VEĽKÁ TELOCVIČŇA 


Názov klubu
ŽŠ Haličská
ZŠ Cirkevná
MAC REDOX
AKAPO
ZŠ Lovinobaňa
OLD BOYS
Futsal klub BKM ZŠ Kubínyho
PONDELOK
820-915
1200-1330
1430-1530
1530-1800


2000-2130 1000-1130
1800-2000
 
UTOROK

1200-1330
1500-1800
2000-2200   1000-1130
1800-2000
 
STREDA
820-915
1215-1310

1430-1530 1530-1800

2000-2130 1000-1130
1800-2000
 
ŠTVRTOK   1150-1320
1500-1800 1330-1500   2000-2130 1000-1130
1800-2000
850-935
PIATOK 820-915
  1400-1500 1500-180
    2000-2130 1000-1130
1800-2000
1235-1320

ČASOVÝ HARMONOGRAM MALÁ TELOCVIČŇA

Názov klubu
Karate AKAPO
ZŠ Kubínyho
Bujutsu
PONDELOK
1700-1800   
1040-1130 1830-2030
UTOROK


1040-1130   
STREDA
1700-1800 1600-1700


ŠTVRTOK

1150-1320
PIATOK 1700-1800
950-1035