banner

Správa bytových domov

Výkon správy

Obnova bytových domov

Otázka znižovania energetickej náročností budov je nanajvýš aktuálna práve v časoch kedy dochádza každoročne k zvyšovaniu cien energií, preto považujeme za nevyhnutné hľadať mo ...
viac >>

Spotreba tepla

Z dôvodu neustáleho nárastu cien tepla správca zabezpečuje na základe súhlasu vlastníkov bytov v bytovom dome vykonanie opatrení na zníženie energetickej náročnosti domov, ktoré sa real ...
viac >>

Cenník

Cenník služieb platný od 01.01.2019 Požadovaný úkon Poplatok s 20% DPH A. Prevod bytu do osobného vlastníctva kúpna zmluva uzatvorená podľa 182/1993 Z.z. Pri prevo ...
viac >>

Ceny komodit

Ceny komodít platných od 01.01.2018 podľa jednotlivých dodávateľov.
viac >>

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá k stiahnutiu:
viac >>

Domové schôdze

Termíny a program domových schôdzí
viac >>

Zabezpečenie ochrany osobných údajov GDPR

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov.
25.05.2018 - viac >>

Oznámenie protispoločenskej činnosti

Oznámenie protispoločenskej činnosti
viac >>