banner

Verejné objednávky

Úvod / Verejné oznamy

SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec

Číslo objednávky
Dodávateľ Predmet
Dátum vystavenia
Suma s DPH
Poznámka
136/07/2011 FROST SERVICE s.r.o. Revízia tlakových nádob a plyn. zariad. strojovne na zimnom štadióne 18.7.2011 804,-  
137/07/2011 FROST SERVICE s.r.o. Oprava a dodávka el.inštalácie, kompresora, poistných ventilov, diferenčného snímača oleja, čpavku a príprava zimného štadióna do prevádzky
18.7.2011 5054,40  
328/10/2011
SIRREL s.r.o.
Odstránenie závad z revízie elektro a bleskozvodov zimný a futbalový štadión 
6.10.2011


370/11/2011
SIRREL s.r.o.
Revízia elektro a bleskozvodov + odsránenie závad prestrešenie ZŠ + dodanie rozvádzača na FŠ
14.11.2011


20130315/01 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Oprava výtlkov na MK na základe zápisu z obhliadky MK zo dňa 04.07.2013 16.07.2013 0,-
Cena sa určí v rozsahu skutočne prevedených prác a v zmysle cenníka podľa ZOD č. 08/06/2009  
20130306/02 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Úprava verejného priestranstva (sídlisko Vajanského, bytový dom č. V-101) na základe obhliadky zo dňa 02.07.2013 16.07.2013 0,-
Cena sa určí v rozsahu skutočne prevedených prác a v zmysle cenníka podľa ZOD č. 08/06/2009
20130307/03
SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec
Úprava MK ul. Cintorínska  na základe obhliadky zo dňa 25.06.2013
16.07.2013
0,- Cena sa určí v rozsahu skutočne prevedených prác a v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130308/04 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec
Odstraňovanie výtlkov na MK na základe obhliadky MK zo dňa 04.06.2013
16.07.2013
0,-
Cena sa určí v rozsahu skutočne prevedených prác a v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130309/05 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec
Úprava verejného priestranstva (ul. Ľ.Štúra, vnútroblok pri Skalke a križovatka ul. Jiskru X ul. Bratrícka) na základe obhliadky zo dňa 24.04.2013 
16.07.2013
0,-
Cena sa určí v rozsahu skutočne prevedených prác a v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130310/06 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec
Úprava dopravného značenia na základe obhliadky zo dňa 27.05.2013
16.07.2013
0,-
Cena sa určí v rozsahu skutočne prevedených prác a v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130311/07 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec
Úprava dopravného značenia na základe obhliadky zo dňa 01.07.2013
16.07.2013
0,-
Cena sa určí v rozsahu skutočne prevedených prác a v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130314/08 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec
Čistenie dažďových vpustí v meste Lučenec na základe obhliadky zo dňa 01.07.2013
16.07.2013
0,-
Cena sa určí v rozsahu skutočne prevedených prác a v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130313/09 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec
Čistenie dažďových vpustí v meste Lučenec na základe obhliadky zo dňa 24.06.2013
16.07.2013
0,-
Cena sa určí v rozsahu skutočne prevedených prác a v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130312/10 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec
Úpravu verejného priestranstva (vnútroblok Ľ.Štúra, M.R.Štefánika) na základe zápisu z obhliadky zo dňa 01.07.2013
16.07.2013
 0,- Cena sa určí v rozsahu skutočne prevedených prác a v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130328/11 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Úpravu dopravného značenia na základe zápisu z obhliadky DZ zo dňa 11.7.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009 23.07.2013 0,- Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130337/12 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Čistenie dažďových vpustí v meste Lučenec na základe zápisu z obhliadky vpustí zo dňa 16.7.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009 23.07.2013 0,- Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130338/13 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Doplnenie dopravného značenia - NOVÉ (doplnenie DZ na ul. L.Svobodu x ul. Banšela) na základe zápisu z obhliadky DZ zo dňa 17.7.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009 23.07.2013 0,- Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
 20130373/14 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Úprava chodníkov a verejného priestranstva na základe"Zápisu z obhliadky stavu chodníkov a ver.priestranstiev zo dňa 08.08.2013" a v zmysle ZOD č. 08/06/2009 02.10.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130493/15 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Čistenie u.dažďových vpustí v meste Lučenec na základe "Zápisu z obhliadky vpustí zo dňa 25.09.2013" a v zmysle ZOD č. 08/06/2009 02.10.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130421/16 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Odstraňovanie výtlkov na MK v zmysle "Časového harmonogramu opráv výtlkov na miestnych komunikáciách v meste Lučenec - II. etapa" na základe " Zápisu z obhliadky - výtlky MK zo dňa 16.08.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009. 02.10.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130368/17 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Kropenie miestnych komunikácií / od 06.08.2013 do 09.08.2013/ na základe " Zápisu z obhliadky MK - kropenie zo dňa 06.08.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009 04.10.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130450/18 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Úprava dopravného značenia na základe "Zápisu z obhliadky DZ zo dňa 04.09.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009 04.10.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
 20130422/19 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec  Odstraňovanie výtlkov na MK v zmysle "Časového harmonogramu opráv výtlkov na miestnych komunikáciách v meste Lučenec - II. etapa" na základe "Zápisu z obhliadky - výtlky MK zo dňa 29.07.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009  02.10.2013 0,00  Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
 20130423/20 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec  Čistenie ul.dažďových vpustí v meste Lučenec na základe " Zápisu z obhliadky vpustí zo dňa 20.08.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009  02.10.2013 0,00  Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
 20130424/21 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec  Čistenie MK a chodníkov počas konania akcie " II. Lučenské hodovanie - dni Mesta Lučenec 2013 na základe " Zápisu z obhliadky Čistenia MK a chodníkov zo dňa 16.08.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009  02.10.2013 0,00  Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
 20130425/22 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Úprava ver.priestranstiev počas konania akcie " II. Lučenské hodovanie - dni Mesta Lučenec 2013 na základe "Zápisu z obhliadky VP zo dňa 16.08.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009  02.10.2013 0,00  Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
 20130426/23 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Osadenie dočasného dopravného značenia počas konania akcie " II. Lučenské hodovanie - dni Mesta Lučenec 2013 na základe "Zápisu z obhliadky DZ zo dňa 16.08.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009  02.10.2013 0,00  Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130499/24 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Osadenie prenosného dopravného značenia na základe "Zápisu z obhliadky zo dňa 19.08.2013 - Európsky deň bez áut a v zmysle ZOD č. 08/06/2009 02.10.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130527/25 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Úprava dopravného značenia na základe "Zápisu z obhliadky DZ zo dňa 10.10.2013" a v zmysle ZOD č. 08/06/2009. 24.10.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130558/26 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Osadenie prenosného dopravného značenia na základe "Zápisu z obhliadky DZ(Sviatok všetkých svätých) zo dňa 28.10.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009. 05.11.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130579/27 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Čistenie a doplnenie dažďových vpustí v meste Lučenec na základe "Zápisu z obhliadky vpustí zo dňa 30.10.2013" a v zmysle ZOD č. 08/06/2009. 11.11.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130578/28 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Odstraňovanie výtlkov na MK na základe "Zápisu z obhliadky výtlkov zo dňa 30.10.2013" a v zmysle ZOD č. 08/06/2009. 11.11.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130580/29 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Oprava chodníkov na základe "Zápisu z obhliadky stavu" zo dňa 30.10.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009. 11.11.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130598/30 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Doplnenie dopravného značenia na základe "Zápisu z obhliadky DZ - AUTO MARCO" zo dňa 14.11.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009. 25.11.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130597/31 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Čistenie a doplnenie ul. dažďových vpustí v meste Lučenec na základe "Zápisu z obhliadky VP + vpuste zo dňa 14.11.2013" a v zmysle ZOD č. 08/06/2009. 25.11.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130611/32 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Odstraňovanie výtlkov na MK na základe "Zápisu z obhliadky - výtlky MK + chodníky" zo dňa 21.11.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009. 06.12.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
20130610/33 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Čistenie ul. dažďových vpustí v meste Lučenec na základe "Zápisu z obhliadky VPUSTE" zo dňa 21.11.2013 a v zmysle ZOD č. 08/06/2009. 06.12.2013 0,00 Cena sa určí v zmysle cenníka podľa ZOD
č. 08/06/2009
06/01/2014

NOVHAS

Miroslav Jackuliak, Dobroč 239

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v bytových domoch. 21.01.2014   Cena sa určí podľa § 4 ods.3 písm. a 25/2006 Z. z.
Celoročná objednávka

Tibor Varga

TVS PAPIER

Adyho 14, Lučenec

Nákup kancelárskych potrieb. 29.01.2014   Cena sa určí podľa § 4 ods.3 písm. a 25/2006 Z. z.
Celoročná objednávka

BOS Lučenec

Ing. Pavel Brusnický

Erenburgova 6

Nákup tonerov do tlačiarní. 29.01.2014   Cena sa určí podľa § 4 ods.3 písm. a 25/2006 Z. z.
Celoročná objednávka

RETRO LC,s.r.o.

Podjavorinskej 21

Lučenec

Nákup čisticich a hygienických potrieb. 29.01.2014   Cena sa určí podľa § 4 ods.3 písm. a 25/2006 Z. z.
Celoročná objednávka CBA, a.s. Lučenec Nákup tovaru  - bufet AQUASPOOL Vidiná.
11.02.2014   Cena sa určí podľa § 4 ods.3 písm. a 25/2006 Z. z.
32/03/2014 ista Slovakia s.r.o. Bratislava Bytové vodomery na SV a TÚV 04.03.2014 17604,-