banner

Verejné oznamy

Výberové konania

Verejné zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena v € s DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia 22/2011 Dáša Bercsényiová - BerDis, Radzovce 419 Zmluva o podnájme č ...
viac >>

Verejné zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena v € s DPH  Dátum účinnosti Dátum ukončenia 05/2011 Ondrej Garaj -MRAMOR, L.Svobodu 4, Lučenec Zmluva o podn ...
viac >>

Verejné zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena v € s DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia Amatérsky hokejový klub Buzitka, Buzitka č. 197,   Zmluva o prí ...
viac >>

Verejné zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena v € s DPH  Dátum účinnosti Dátum ukončenia   Nika Fuksová, Ulica osloboditeľov č. 2828/5, Lučenec  Náj ...
viac >>

Verejné zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena v € s DPH  Dátum účinnosti Dátum ukončenia Slavomíra Ondrisová, Ervín Ondris, Ulica lúčna 1E, Lučenec Nájom ...
viac >>

Verejné zmluvy

< < < </ Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena v € s DPH  Dátum účinnosti Dátum ukončenia Mgr. Danica Prepelicová, Breznička č. 180 ...
viac >>

Verejné zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena v € s DPH  Dátum účinnosti Dátum ukončenia Ján Kochan, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom byt ...
viac >>

Verejné faktúry


viac >>

Verejné objednávky

SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma s DPH Poznámka 136/07/2011 FROST SERVICE s.r.o. Revízia tlakových nádob ...
viac >>

Profil verejného obstarávateľa

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC v súlade s §-om 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov P.č. Deň ...
viac >>

Verejné obstarávanie - výzvy na predloženie cenových ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
viac >>