banner

Verejné zmluvy

Úvod / Verejné oznamy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet
Cena v € s DPH
Dátum účinnosti Dátum ukončenia
22/2011 Dáša Bercsényiová - BerDis, Radzovce 419 Zmluva o podnájme č. 22/2011 Podnájom časti pozemku 1.200,- 1.6.2011 15.9.2011
23/2011 Ladislav Bari, Pizzéria Romantik, Mikovíniho 52/9, Lučenec Zmluva o podnájme č. 23/2011 Podnájom časti pozemku 1.200,- 1.6.2011 15.9.2011
20/2011 Karol Báťka - Stavmonta, Športová 266/38, Vidiná Zmluva o podnájme č. 20/2011 Podnájom časti pozemku 1.200,- 3.6.2011 15.9.2011
29/07/2011 SVOMA, s.r.o.
Zmluva o dielo Oprava betónového múrika na tribúne futbalového štadióna 4386,56
29.7.2011
31.8.2011
1
Hokejový club Lučenec
Podnájomná zmluva č. 1
Podnájom nebytových priestorov a ľadovej plochy
1,-
6.9.2011
31.3.2012
20/2011 Karol Báťka - Stavmonta, Športová 266/38, Vidiná Zmluva o podnájme č. 20/2011 Podnájom časti pozemku 1.200,- 1.6.2012 15.9.2012
22/2011 Dáša Bercsényiová-BerDis, Radzovce 419 Zmluva o podnájme č. 22/2011 Podnájom časti pozemku 1.200,- 1.6.2012 15.9.2012
23/2011 Martin Bari, Pizza FAST FOOD Romantik, Mikovíniho 52/9, Lučenec Zmluva o podnájme č. 23/2011 Podnájom časti pozemku 1.200,- 1.6.2012 15.9.2012
2/2012
Hokejový club Lučenec
Podnájomná zmluva č. 2/2012
Podnájom nebytových priestorov a ľadovej plochy
1,-
7.9.2012
30.4.2013
01/2013 ASTERIA, s.r.o. Hodžova 394/8, Nitra Podnájomná zmluva č. 01/2013 Podnájom nebytových priestorov   2.1.2013 31.12.2013
  PRP s.r.o. V.Krtíš Zmluva o dielo Dodávka a montáž plastových okien a dverí do objektu plavárne AQUASPOOL Lučenec 16843,97 15.01.2013 20.03.2013
  AQUAMONT Sabinov s.r.o. Zmluva o dielo Dodávka a montáž filtračného zariadenia pre úpravu vody pre krytý bazén v objekte plavárne AQUASPOOL Lučenec 19189,20 15.01.2013 28.02.2013
02/05/2013/S

SVOMA
s.r.o. Lučenec

Zmluva o dielo Oprava miestnych komunikácií v Meste Lučnec ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa

  52193,82

23.05.2013 30.09.2013
03/05/2013/S SVOMA
s.r.o. Lučenec
Zmluva o dielo Oprava miestnych komunikácií v Meste Lučnec Rúbanisko II - úsek od Polikliniky po koniec bytového domu bloku M"
31823,71
23.05.2013
30.09.2013
 29/04/2013/S SVOMA 
s. r. o. Lučenec
Zmluva o dielo Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - ulica F. Lehára
76714,55
23.05.2013
30.09.2013
 30/04/2013/S

SVOMA
s. r. o. Lučenec

Zmluva o dielo Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - križovatka F. Lehára - B. Nemcovej 47318,26
23.05.2013
30.09.2013
 

EKOSTAVBA spol. s r.o.
Lučenec

Zmluva o dielo  Kanalizačná prípojka k bytom v bytovom dome Zvolenská 6 Lučenec 7429,- 21.06.2013 30.08.2013
3/2013 Hokejový club Lučenec Podnájomná zmluva č. 3/2013 Podnájom nebytových priestorov a ľadovej plochy

1,-
300,-
3 000,-

8.8.2013 30.06.20141
Dodatok č. 1/2013 k zmluve č. 02/05/2013/S SVOMA
s.r.o. Lučenec
Dodatok
č. 1/2013 k zmluve o dielo č.02/05/2013/S
 Oprava miestnych komunikácií v Meste Lučnec ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa 52422,54
23.8.2013
nestanovený
Dodatok č. 1/2013 k zmluve č. 03/05/2013/S SVOMA
s.r.o. Lučenec
Dodatok
č. 1/2013 k zmluve o dielo č. 03/05/2013/S
Oprava miestnych komunikácií v Meste Lučnec Rúbanisko II - úsek od Polikliniky po koniec bytového domu bloku M" 56297,04
23.8.2013
nestanovený
Dodatok č. 1/2013 k zmluve č. 29/04/2013/S SVOMA
s.r.o. Lučenec
Dodatok
č. 1/2013 k zmluve o dielo č.29/04/2013/S
Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - ulica F. Lehára 79022,44
23.8.2013
nestanovený
Dodatok č. 1/2013 k zmluve č. 30/04/2013/S SVOMA
s.r.o. Lučenec
Dodatok
č. 1/2013 k zmluve o dielo č.30/04/2013/S

Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - križovatka F. Lehára - B. Nemcovej
46751,78
23.8.2013
nestanovený
21/08/2013/S SVOMA
s.r.o. Lučenec
Zmluva o dielo č.21/08/2013/S Rozšírenie parkoviska
s prepojovacou komunikáciou
na M.R.Štefánika - Lučenec
38582,68 30.9.2013 30.11.2013
Dodatok č. 2

SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.08.2009 Dodávka plynu pre 2 OM - zimný štadión   01.12.2013 31.12.2014
Dodatok č. 2 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 08.02.2010 Dodávka plynu pre 2 OM - futbalový štadión   01.12.2013 31.12.2014
25/04/2014/S SVOMA
s.r.o. Lučenec
Zmluva o dielo č. 25/04/2014/S Rekonštrukcia jestvujúcej miestnej komunikácie a chodníkov - Ul. Komenského Lučenec 449032,28 20.05.2014 30.11.2015
3 AG Hradová, s.r.o., Bukulíniho 1114, Tisovec Zmluva o podnájme č. 3 Podnájom nehnuteľnosti na letnom kúpalisku Lučenec 700,-€ 27.6.2014 28.6.2014
04/2014 Hokejový club Lučenec Podnájomná zmluva č. 4/2014 Podnájom nebytových priestorov a ľadovej plochy 1,- 01.07.2014 30.06.2015
86

KOBRA, spol. s r.o.
Mikušovská cesta 17,
Lučenec

Kúpna zmluva parcela CKN č.1856/7 o výmere 492m2, parcela CKN č. 1856/16 o výmere 1783m2, budovy so súpisným číslom 2924, veľká športová hala, stojaca na parcele CKN č.1856/7 o výmere 492m2, zastavané plochy a nádvoria na parcele CKN 1856/16 o výmere 1783m2 849000,- 22.08.2014
nestanovený
3

W.R.V, s. r. o.
Osloboditeľov 2685/108
Lieskovec

Kúpna zmluva Odplatný prevod vlastníckeho práva k umývaciemu stroju Scrubtec 343,2 E na čistenie rôznych druhov podláh.
2,026,80 €
20.09.2014
nestanovený
  FK LAFC Lučenec Dohoda o platení úhrad za služby spojené s užívaním Ubytovanie hráčov v ubytovacej časti budovy na futbalovom štadióne   6.10.2014 31.12.2015
12/2014

ASTERIA, s.r.o.

Hodžova 394/8, Nitra

Zmluva o nájme č. 12/2014 Prenájom nebytových priestorov v športovej hale Aréna. 15€/m2/rok 23.10.2014 31.12.2014
 

Ing. Jozef Bokor

SYMPARKETT MARTIN

Plachého 65

036 08 Martin

Kúpna zmluva Ochranné vinylové prekrytie drevenej palubovky ŠH Aréna. 11999,82 € 27.10.2014 06.11.2014
  SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zmluva o dodávke plynu ŠH ARENA Dodávka plynu do objektu šh ARENA   28.11.2014  
 

QUERCUS, s.r.o.

Ventúrska 7

Bratislava

Dohoda o skončení Kúpnej zmluvy zo dňa 08.04.2014 Ukončenie dodávky peliet - prevádzka plavárne AQUASPOOL Lučenec   04.12.2014 04.12.2014
 

Denisa Ridzoňová

Rúbanisko II/61

Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61 1,018,56 € 19.12.2014 09.12.2015
 

Denisa Ridzoňová

Rúbanisko II/61

 

 Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky Poskytnutie finančnej zábezpeky č. 21.
255,00 €
10.12.2014
 
 

Vlasta Oravcová

Rúbanisko II/17

Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku IIIč. 61 1.592, 04 €
19.12.2014
11.12.2015
 

Vlasta Oravcová

Rúbanisko II/17

Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 5 Poskytnutie finančnej zábezpeky. 398,00 €
12.12.2014
 
 

Alžbeta Dováľová Oravcová

Továrenská 17

Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 62 1.638,96 €
19.12.2014
09.12.2015
 

Alžbeta Dováľová Oravcová

Továrenská 17
Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 17 Poskytnutie finančnej zábezpeky.  410,00 €
10.12.2014
 
 

Viktória Hunčárová

Nižná Kaloša 161

Nájomná zmluva
Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61 1.689,48 €
19.12.2014
10.12.2015
 

Viktória Hunčárová

Nižná Kaloša 161
Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 16
Poskytnutie finančnej zábezpeky. 422,00 €
11.12.2014
 
 

Helena Nagyová

Rúbanisko II/31

 

Nájomná zmluva
Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 62 1.456,64 €
19.12.2014
 11.12.2015
 

Helena Nagyová

Rúbanisko II/31
Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 19 Poskytnutie finančnej zábezpeky. 354,00 € 12.12.2014
 
 

Elena Rojková

Ulica maloveská 60

Nájomná zmluva
Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61 1.398,96 €
19.12.2014
11.12.2015
 

Elena Rojková

Ulica maloveská 60

Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 10
Poskytnutie finančnej zábezpeky. 350,00 €
12.12.2014
 
 

Helena Nociarová

 

Nájomná zmluva
Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 62 1.491,16 €
19.12.2014
11.12.2015
  Helena Nociarová Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 7
Poskytnutie finančnej zábezpeky. 373,00 €
12.12.2014
 
 

Radoslav Zold

Malinovského 5

Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61 971,04 €
19.12.2014
 11.12.2015
 

Radoslav Zold

Malinovského 5
Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 14
Poskytnutie finančnej zábezpeky. 243,00 €
12.12.2014
 
 

Emil Janeček

Lučenec

Nájomná zmluva
Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 62 967,44 €
19.12.2014
11.12.2015
 

Emil Janeček

Lučenec

Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 18
Poskytnutie finančnej zábezpeky. 242,00 €
12.12.2014
 
 

Marian Bojna

Jela Bojnová

Ulica parková 8, Lučenec

Nájomná zmluva
Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 62 1.560,12 €
19.12.2014
14.12.2015
 

Marian Bojna

Jela Bojnová

Ulica parková 8, Lučenec
Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 6
Poskytnutie finančnej zábezpeky. 390,00 €
15.12.2014
 
 

Edita Albertová

Rúbanisko II/20, Lučenec

Nájomná zmluva
Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61 999,12 €
19.12.2014
11.12.2015
 

Edita Albertová

Rúbanisko II/20, Lučenec
Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky
Poskytnutie finančnej zábezpeky. 250,00 €
12.12.2014
 
 

Ing. Oľga Dávidová

Lučenecké Kúpele 2905

Nájomná zmluva
Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 62  1.067,16 €
19.12.2014
 11.12.2015
 

Ing. Oľga Dávidová

Lučenecké Kúpele 2905
Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 25
Poskytnutie finančnej zábezpeky. 267,00 €
12.12.2014
 
 

Zoltán Pulai

M.R.Štefánika 7, Lučenec

Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61. 951,84 € 08.01.2015 14.12.2015
 

Zoltán Pulai

M.R.Štefánika 7, Lučenec

 Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 15 Poskytnutie finančnej zábezpeky. 238,00 €
15.12.2014
 
 

Jarmila Fridrichová

Mlynská 34, Divín

 Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 62. 1.268,04 €
08.01.2015
16.12.2015
 

Jarmila Fridrichová

Mlynská 34, Divín

 Dohoda o poskytnnutí finančnej zábezpeky č. 8 Poskytnutie finančnej zábezpeky. 317,00 €
17.12.2014
 
 

Katarína Ďalogová

Rúbanisko III/10,Lučenec

 Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61. 1.291,44 €
08.01.2015
16.12.2015
 

Katarína Ďalogová

Rúbanisko III/10,Lučenec

Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 2 Poskytnutie finančnej zábezpeky. 323,00 €
17.12.2014
 
 

Jarmila Klimentová Rúbanisko III/4, Lučenec

Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61.
1.206,72 €
08.01.2015
16.12.2015
  Jarmila Klimentová Rúbanisko III/4, Lučenec Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č.20 Poskytnutie finančnej zábezpeky.
302,00 €
 17.12.2014  
  Ján Hanuštiak Drozdia 17, Žilina
Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61.
1.557,48 €
08.01.2015
16.12.2015
  Ján Hanuštiak Drozdia 17, Žilina
Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 12 Poskytnutie finančnej zábezpeky.
 390,00 €
17.12.2014
 
  Silvia Maričová Rúbanisko III/41,Lučenec
Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 62.
 1.681,92 €
08.01.2015
16.12.2015
  Silvia Maričová Rúbanisko III/41,Lučenec
Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 24 Poskytnutie finančnej zábezpeky.
 420,00 €
 17.12.2014  
  SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Dodatok č.03 k zmluve o dodávke plynu   Dodávka plynu pre 2 OM -FŠ   1.1.2015 31.12.2015
  SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu 1 OM-ŠH ARENA   1.1.2015 31.12.2015
  SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Dodatok č 03 k zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu pre 2 OM ZŠ   1.1.2015 31.12.2015
  Angelika Jonášová Ulica lúčna 618/15 Lučenec Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 62. 998,04 € 04.03.2015 16.02.2016
  Angelika Jonášová Ulica lúčna 618/15 Lučenec  Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 31 Poskytnutie finančnej zábezpeky. 250,00 €
04.03.2015
 
  Mariana Trtíková Rúbanisko II/69 Lučenec
Nájomná Zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61. 1.068,48 €
04.03.2015
15.02.2016
  Mariana Trtíková Rúbanisko II/69 Lučenec Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 30 Poskytnutie finančnej zábezpeky. 267,00 €
04.03.2015
 
  Rastislav Nagy Miroslava Nagyová Fučíkova 17/6 Lovinobaňa
Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 62. 1.203,96 €
04.03.2015
10.02.2016
  Rastislav Nagy Miroslava Nagyová Fučíkova 17/6 Lovinobaňa Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 29 Poskytnutie finančnej zábezpeky.
301,00 €
04.03.2015
 
  Peter Látka Pleš 93, Rapovce Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61. 1.307,16 € 04.03.2015 05.02.2016
  Peter Látka Pleš 93, Rapovce  Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 26 Poskytnutie finančnej zábezpeky.
327,00 €
04.03.2015
 
  Monika Borská M.R.Štefánika 1,Lučenec
Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61.
1.107,60 €
04.03.2015
 05.02.2016
  Monika Borská M.R.Štefánika 1,Lučenec
Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 28 Poskytnutie finančnej zábezpeky.
277,00 €
04.03.2015
 
  Eva Pivková B.S. Timravy 35, Divín
Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61.
1.063,56 €
04.03.2015
05.02.2016
  Eva Pivková B.S. Timravy 35, Divín Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 27 Poskytnutie finančnej zábezpeky. 266,00 €
04.03.2015
 
  Žaneta Rendeková Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61. 1.464,00 € 31.03.2015 19.02.2016
  Jozef Ostrovský Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61. 1.002,00 € 31.03.2015 12.03.2016
  Jozef Ostrovský
 Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 36 Poskytnutie finančnej zábezpeky.
251,00 €
31.03.2015
 
  Boris Kováč Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61. 1.302,24 € 31.03.2015 03.03.2016
  Boris Kováč
 Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 33 Poskytnutie finančnej zábezpeky.
326,00 €
31.03.2015
 
  Jiří Valda Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61. 1.382,16 € 31.03.2015 12.03.2016
  Jiří Valda
 Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 35 Poskytnutie finančnej zábezpeky.
346,00 €
31.03.2015
 
  Eva Kmeťová Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61. 1.675,20 € 31.03.2015 12.03.2016
  Eva Kmeťová
 Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 34 Poskytnutie finančnej zábezpeky.
 419,00 €
31.03.2015
 
  Jana Tóthová Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61. 1.266,36 € 31.03.2015 19.03.2016
  Jana Tóthová
 Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 40 Poskytnutie finančnej zábezpeky.
317,00 €
 31.03.2015  
  Simona Hašková Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61. 1.590,12 € 31.03.2015 18.03.2016
  Simona Hašková Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 38 Poskytnutie finančnej zábezpeky. 398,00 € 31.03.2015  
  Mgr. Kristína  Bredárová
 Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 62.
 1.296,36 €
 31.03.2015 17.03.2016
  Mgr. Kristína  Bredárová
 Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 37 Poskytnutie finančnej zábezpeky.
324,00 €
31.03.2015
 
  Žaneta Rendeková Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 32 Poskytnutie finančnej zábezpeky. 366,00 € 18.04.2015  
  Monika Borská
 Nájomná zmluva C
1.197,24 €
18.04.2015
31.03.2016
  Monika Borská
 Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 41 Poskytnutie finančnej zábezpeky.
299,00 €
18.04.2015
 
3/5/2015 Fortis občianske združenie, Kolonáda 3, Lučenec Zmluva o nájme č. 3/5/2015 Nájom šh ARENA s príslušenstvom a vybavením na organizáciu Majstrovstiev Slovenska v kickboxe 546,-€ 22.5.2016 30.5.2015
03/2015 Dáša Hricová, Adyho 2969/24, Lučenec Zmluva o podnájme č. 03/2015 podnájom časti pozemku 1.100,- 1.6.2015 31.8.2015
  Katarína Ďalogová Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61.   1371,12 €  29.07.2015  30.06.2016 
  Katarína Ďalogová Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 45 Poskytnutie finančnej zábezpeky.   343,00 €  29.07.2015   
  Lászlóová Martina Nájomná zmluva Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61.   1107,60 € 29.7.2015 4.5.2016
  Lászlóová Martina  Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 28 Poskytnutie finančnej zábezpeky.    277,00 €  29.7.2015   
  Galcsík Attila Nájomná zmluva  Prenájom bytu na Rúbanisku III č. 61 1134,60 € 29.7.2015 7.6.2016