banner

Verejné zmluvy

Úvod / Verejné oznamy


Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet
Cena v € s DPH 
Dátum účinnosti Dátum ukončenia
05/2011

Ondrej Garaj -MRAMOR, L.Svobodu 4, Lučenec

Zmluva o podnájme č. 05/2011 Podnájom časti pozemku 30,- 1.7.2011 31.8.2011
29/7/2011/ SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 29/07/2011 Oprava betónového múrika na tribúne futbalového štadióna v Lučenci 4.386,56 29.7.2011  
  Hokejový club Lučenec   Podnájomná zmluva č. 1  Prenájom nebytového priestoru a pozemku 1,-  6.9.2011  31.3.2012 
 28/2011

Boccia klub FORTINO, občianske združenie

Moyzesa 57, Lučenec 

 Zmluva o nájme nebytového priestoru

č. 28/2011

 Nájom nebytových priestorov 1,-  12.12.2011  11.12.2013 
1

Boccia klub FORTINO, občianske združenie

Moyzesa 57, Lučenec

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 28/2011 Zmena prenajatej plochy-rozširuje sa o prnájom jedálne.   9.2.2012  
 28/2011

Boccia klub FORTINO, občianske združenie, Moyzesa 57, Lučeenc

 Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytového priestopru č. 28/2011  Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru      20.7.2012 
 

Martin Bari,Pizza FAST FOOD Romantik, 

 Mikovíniho 52/9, Lučenec 

 Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme č. 23/2011 zo dňa 22.9.2011  Zmena bodu 5.1 a 5.2 Zmluvy o podnájme   24.7.2012   
 

Dáša Bercsényiová, BerDis, Adyho 24, Lučenec

 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme č. 22/2011 zo  dňa 23.6.2011 Zmena bodu 5.1 a5.2 Zmluvy o podnájme    24.7.2012   
 

 Karol Báťka, Stavmonta,  Športová 266/38, Vidiná

Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájmeč. 20/2011 zo dňa 23.6.2011  Zmena bodu 5.1 a 5.2 Zmluvy o podnájme   24.7.2012   
 09/2012

Boccia klub FORTINO, občianske združenie

Moyzesa 57, Lučenec

 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 09/2012  Nájom nebytového  priestoru vrátane príslušenstva 1,-  21.7.2012 21.7.2014 
 2/2012

Hokejový club Lučenec, Zimný štadión Lučenec 

 Podnájomná zmluva č. 2/2012  Podnájom nebytového priestoru a pozemku 1,-  28.8.2012  30.4.2013 
 10/2013

Karol Báťka-Stavmonta

Športová 266/38, Vidiná 

 Zmluva o podnájme č. 10/2013 Prenájom časti pozemku na umiestnenie reštauračných služieb na letnom kúpalisku 1.100,-  21.6.2013  15.9.2013 
 09/2013 Martin Bari, Pizza FAST FOOD Romantik, Mikovíniho 52/9, Lučenec   Zmluva o podnájme č. 09/2013  Prenájom časti pozemku na umiestnenie stánku reštauračných služieb 1.100,-  21.6.2013  15.9.2013 
 3/2013 Hokejový club Lučenec, Zimný štadión,  Lučenec   Podnájomná zmluva č. 3/2013  Podnájom nebytového priestoru 1,-  8.8.2013   
   HK Kalinovo Zmluva o príležitostnom užívaní ľadovej plochy  Prenechanie ľadovej plochy do príležitostného užívania  75 € za hodinu  28.11.2013   
27/11/2013/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 27/11/2013/S Parkovisko Ul. Hurbanova - Lučenec 10.822,06 5.12.2013  
28/11/2013/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 28/11/2013/S Výstavba chodníka v meste Lučenec na Rúbanisku II, parc.č. 4990/6 8.784,29 5.12.2013  
25/04/2014/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 25/04/2014/S Rekonštrukcia jestvujúcej miestnej komunikácie a chodníkov - ul. Komenského, Lučenec 449.032,28 19.5.2014 30.11.2015
2/2014 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Dodatok č. 2/2014 k Zmluve o dielo č. 25/04/2014/S v znení Dodatku č. 1/2014 Zmena ceny  519.486,29
4.9.2014
 07/2014 Martin Bari, Pizza FAST FOOD Romantik, Mikovíniho 52/9, Lučenec   Zmluva o podnájme č. 07/2014  Podnájom časti pozemku pod predajným stánkom reštauračných služieb. 1.100,-  1.6.2014  15.9.2014 
08/2014 KB Stavmonta Lučenec s.r.o., Športová 266/38, Vidiná Zmluva o podnájme č. 08/2014 Podnájom časti pozemku na umiestnenie stánku reštauračných služieb na letnom kúpalisku 1.100,- 1.6.2014 15.9.2014
 1 Johnson Controls Lučenec, s.r.o. Mikušovská cesta 5363, Lučenec   Zmlvua o podnájme č. 1  Podnájom nehnuteľnosti a stavby bez súpisného čísla 500,-  6.6.2014   
 4/2014 Hokejový club Lučenec, Zimný štadión, Lučenec   Podnájomná zmluva č. 4/2014  Podnájom nebytového priestoru  1,-  22.7.2014   
1/2014 SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o dielo č. 25/04/2014/S Zmena osoby zastupujúca funkciu stavbyvedúceho   30.7.2014  
02/07/2014/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21,Lučenec Zmluva o dielo č. 02/07/2014/S Úprava chodníka v mestskom parku (inline dráha) Lučenec 51.824,36    30.7.2014
 05/2014 Martin Bari, Pizza FAST FOOD Romantik, Mikovíniho  52/9, Lučenec   Zmluva o podnájme č. 05/2014 Podnájom časti pozemku na umiestnenie stánku reštauračných služieb 1.100,-  1.6.2014  15.9.2014 
07/07/2014/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 07/07/2014/S Rekonštrukcia časti ul. Olbrachtova v meste Lučenec 47.184,61 30.7.2014 30.11.2014
08/07/2014/S

SVOMA s.r.o.,

Podjavorinskej 21, Lučenec

Zmluva o dielo č 08/07/2014/S Rekonštrukcia prístupovej cesty k Orave, Železničná ul., Lučenec 38.920,64 30.7.2014 20.11.2014
09/07/2014/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 09/07/2014/S Rekonštrukcia vnútroblokovej cesty na Rúbanisku III za BD L 7 v meste Lučenec 33.061,20 30.7.2014 30.11.2014
10/07/2014/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č 10/07/2014/S Vybudovanie chodníka pod nadjazdopm v smere Malá Ves v meste Lučenec 14.745,46 30.7.2014 30.11.2014
1/2014 SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Dodatok č. 1/2014 k zmluve o dielo č. 02/07/2014/S Zmena ceny 73.942,03
3.9.2014
16/09/2014/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec  Zmluva o dielo č. 16/09/2014/S Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Novohradská v meste Lučenec 68.133,74 23.9.2014 30.11.2014
17/09/2014/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 17/09/2014/S Rekonštrukcia prístupovej cesty k Orave, Železničná ul. Lučenec 29.509,80 16.10.2014 30.11.2014
18/09/2014/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 18/09/2014/S Rekonštrukcia chodníka na ul. športová v úseku od tenisových kurtov po cestu k záhradkám v meste Lučenec 21.855,11 16.10.2014 30.11.2014
   Amatérsky hokejový klub DEVILS, Lučenec Zmluva o príležitostnom užívaní ľadovej plochy   Príležitostné užívanie ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Lučenci 80 € za hodinu  15.10.2014   
   Amatérsky hokejový klub Rekon Halič  Zmluva o príležitostnom užívaní ľadovej plochy  Príležitostné užívanie ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Lučenci 110 € za hodinu     
   Amatérsky hokejový klub Kalinovo  Zmluva o príležitostnom užívaní ľadovej plochy  Príležitostné užívanie ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Lučenci 80 € za hodinu  20.10.2014   
   Amatérsky hokejový klub Veľký Krtíš  Zmluva o príležitostnom užívaní ľadovej   Príležitostné užívanie ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Lučenci 100 € za hodinu  20.10.2014   
28/10/2014/S SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 28/10/2014/S Rekonštrukcia časti ulice Begova v meste Lučenec 87.643,66 13.11.2014 30.6.2015
29/10/2014/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 29/10/2014/S Technická vybavenosť pre bytové domy ul. Cintorínska- Járkova v Lučenci I. Etapa-objekt SO-01 1/1 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy (časť) 16.725,95 14.11.2014 31.12.2014
1/2014 SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Dodatok č. 1/2014 k zmluve o dielo č. 18/092014/S Zmena času a iesta plnenie     28.11.2014
 3/5/2015

Fortis občianske združenie, Koonáda 3, Lučenec

 Zmluva o nájme č. 3/5/2015 Nájom Športovej haly Aréna   546,-    30.5.2015 
 1/2015 Johnson Controls Lučenec, s.r.o., Mikušovská cesta 5363, Lučenec   Zmluva o podnájme č. 1/2015  Podnájom nehnuteľnosti- Letné kúpalisko Lučenec 1.440,-    6.6.2015 
 1  ASTERIA s.r.o., Hodžova 394/8, Nitra  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 12/2014  Predĺženie zmluvy o nájme    29.7.2015 29.2.2016 
03/2015 Dáša Hricová, Adyho 24, Lučenec Zmluva o podnájme č. 03/2015 Podnájom časti pozemku na umiestnenie stánku reštauračných služieb na letnom kúpalisku 1.100,- € 1.6.2015 31.8.2015
2 JUDr. Ondrej Szilágyi, haličská cesta 3200, Lučenec  Zmluva o podnájme č. 2 Podnájom nehnuteľností nachádzajúce sa na Letnom kúpalisku za účelom uskutočnenia olejbalového turnaja 250,-€   20.6.2014
08/06/2015/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučeenc Zmluva o dielo č. 08/06/2015/S Oprava vnútroblokovej komunikácii a časti chodníkov na Rúbanisku II. za bl. A v Meste Lučenec - I. etapa 144.862,06 22.6.2015 30.11.2015
09/06/2015/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmlvua o dielo č. 09/06/2015/S Oprava vnútroblokovej komunikácii a chodníkov na Rúbanisku II. pred bl. C v Meste Lučenec - Opatová-I.etapa 109.555,69 22.6.2015 30.11.2015
10/06/2015/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 10/06/2015/S Oprava parkovacej plochy pred BD na M. R. Štefánika pri kotolni v Meste Lučenec 33.205,76 22.6.2015 30.11.2015
11/06/2015/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 11/06/2015/S Oprava časti chodníka na ul. Novohradská pri pošte v Meste Lučenec 27.371,66 22.6.2015 30.11.2015
2/2015 Hokejový club Lučenec Podnájomná zmluva č. 2/2015 Podnájom areálu Zimného štadióna 1,- 1.7.2015 30.6.2016
  Amatérsky hokejový klub Veľký Krtíš  Zmluva o príležitostnom užívaní ľadovej plochy   Príležitostné užívanie ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Lučenci 100 € za hodinu 15 min 10.9.2015   
   Amatérsky hokejový klub DEVILS, Lučenec  Zmluva o príležitostnom užívaní ľadovej plochy  Príležitostné užívanie ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Lučenci 80,- za hodinu  10.9.2015   
   Amatérsky hokejový klub rekon HALIČ  Zmluva o príležitostnom užívaní ľadovej plochy  Príležitostné užívanie ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Lučenci 110,- za hodinu 30 min  10.9.2015   
   Amatérsky hokejový klub Old Boys Lučenec  Zmluva o príležitostnom užívaní ľadovej plochy  Príležitostné užívanie ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Lučenci 80 € za hodinu  10.9.2015   
   Amatérsky hokejový klub Kalinovo  Zmlvua o príležitostnom užívaní ľadovej plochy   Príležitostné užívanie ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Lučenci 80 € za hodinu  10.9.2015   
 19/10/2015  FUTSAL KLUB LUČENEC OZ, Železničná 26, Lučenec  Zmluva o nájme č. 19/10/2015 Užívanie hracej plochy a tribúny v Športovej hale Aréna na tréningy  15 € za hodinu  1.9.2015  30.6.2016 
15/10/2015 LIGA PROTI RAKOVINE SR, Brestová 6, Bratislava Zmluva o nájme č. 15/10/2015 Nájom Športovej haly Aréna 320 €   15.10.2015
 07/11/2015  EPG.two, s.r.o. Mickiewiczova 8, Bratislava 811 07  Zmluva o nájme č. 07/11/2015  Nájom Športovej haly Aréna na organizovanie koncertu nemeckej hudobnej skupiny Gamma Ray 1048,61€     7.11.2015 
  Mesto Lučenec Darovacia zmluva Bezplatné užívanie športovej haly Aréna počas vystúpenia Alexandrovcov     3.10.2015
   Amatérsky hokejový klub Buzitka  Zmluva o príležitostnom užívaní ľadovej plochy  Príležitostné užívanie ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Lučenci 110 € za hodinu 30 min    5.11.2015 
 28/11/2015 UPTOWN PRODUCTION, s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava   Zmluva o nájme č. 28/11/2015  Nájom Športovej haly Aréna za účelom oraganizovania volebnej kampane politickej strany 1.458,33    28.11.2015 
 02/FŠ/2016 ŠK Novohrad Lučenec
Podnájomná zmluva č. 02/FŠ/2016
 Podnájom futbalového ihriska, atletickej dráhy, umelého trávnika tribúny-podľa čacového harmonogramu

pozemok 13,50€/m2/rok

nebytové priestory 15,05€/m2/rok

29.02.2016
30.06.2016
 01/FŠ/2016  FK LAFC Lučenec
Podnájomná zmluva č. 01/FŠ/2016 Podnájom futbalového ihriska, atletickej dráhy, umelého trávnika tribúny-podľa čacového harmonogramu

pozemok 13,50€/m2/rok

nebytové priestory 15,05€/m2/rok
04.03.2016
30.06.2016
č. 1 ŠK Novohrad Lučenec Dodatok č. 1 Podnájomnej zmluvy č. 02/FŠ/2016 zo dňa 29.2.2016 Podnájom hlavného futbalového ihriska vrátane atletickej dráhy     7.3.2016  
           
 č. 4  Mesto Lučenec Dodatokč.4 knájomnej zmluveč. 9/2010  Zmena doby nájmu   17.3.2016  31.12.2016 
   TIMMA, s.r.o, Námestie A. Hlinku 3/816, Žilina 010 01  Dohoda o ukončení zmluvy o umožnení odberupitnej vody a využívaní kanalizačnej prípojky zo dňa 19.10.2011  Odber pitnej vody a využívanie kanalizačnej prípojky 250 €  1.1.2016   
   TIMMA, s.r.o., Námestie A. Hlinku 3/816, Žilina 010 01  Dohoda o ukončení zmluvy o umožnení odberu elektrickej energie zo dňa 19.10.2011  Odber elektrickej energie 150 €  1.1.2016   
 23/04/2016

Dance Attack OZ, Rúbanisko II/65,

Lučenec 984 03 

 Zmluva o nájme č. 23/04/2016 Nájom Športovej haly na organizáciu Slovenského pohára v tanečnom športe - Sun Dnce Attack Cup - 3.Kolo Slovenského pohára  635 €  18.4.2016  23.4.2016 
31/03/2016 Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec 984 01 Zmluva o dielo č. 31/03/2016 Oprava komunikácie a chodníka na ul. Adyho v meste Lučenec 211.135,62 € 7.4.2016 31.5.2016
 31/03/2016/S  SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec 984 01  Zmluva o dielo č. 31/03/2016/S  Oprava komunikácie a chodníka na ul. Adyho v meste Lučenec, 207.810,65 €  8.4.2016   
 20/04/2016  Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec 98401  Zmluva o dielo č. 20/04/2016  Obnova Kamenných kvetov z fontány 37.756,57 €  20.4.2016  31.5.2016 
20/04/2016 SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec 984 01 Zmluva o dielo č. 20/04/2016/S Obnova kamenných kvetov z fontány 37.161,97 €  25.4.2016 31.5.2016
 21/04/2016  Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec 984 01  Zmluva o dielo č. 21/04/2016  Úprava plôch v okolí Synagógy na ul. Adyho v Meste Lučenec 139.914,16 €  21.4.2016  31.5.2016 
21/04/2016 SVOMA s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec 984 01 Zmluva o dielo č. 21/04/2016/S Úprava plôch v okolí Synagógy na ul. Adyho v meste Lučenec 137.710,80 € 25.4.2016 31.5.2016
 48/2016-264  Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec 984 01 Zmluva o prevádzkovaní kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov mesta Lučenec č. 48/2016-264  Prevádzkovanie kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov mesta Lučenec, v súlade s projektom predloženým na získanie nenávratného finančného príspevku na vybudovanie kompostárne.   20.4.2016  20.4.2017 
  Zagyiová Slavomíra Ing.  Nájomná zmluva  Nájomná zmluva Komenského 26, Lučenec   1.6.2016  31.5.2017 
 č. 2  ŠK Novohrad Lučenec  Dodatok č. 2  Zmena v čl. I bod 3, čl. II bod 1, čl. III body 1, 2, 3 podnájomnej zmluvy   30.6.2016   
 02/06/2016 Mesto Lučenec   Zmluva o nájme č. 02/06/2016  Organizovanie spoločenského podujatia - Muzikál "Atlantída" 300,-€  1.6.2016  2.6.2016 
 04/06/2016  Mesto Lučenec  Zmluva o nájme č. 04/06/2016  Organizovanie spoločenského podujatia - Ruský balet - Luskáčik 300,-€  1.6.2016  4.6.2016 
0/2016 Hokejový club Podnájomná zmluva č. 2/2016 Podnájom nebytových priestorov od 30.8.2016 - 30.6.2017 1 € 30.8.2016
 26/08/2016  MBK Lučenec  Zmluva o nájme č. 26/08/2016  Prenájom hracej plochy a tribúny v Športovej hale Aréna   1.9.2016  30.6.2017 
 23/08/2016 Mesto Lučenec   Zmluva o dielo č. 23/08/2016  Rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie chodníka na Ul. slepá v meste Lučenec 38.996,64 €  27.9.2016  15.11.2016 
 23/08/2016/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec  Zmluva o dielo č. 23/08/2016-S  Rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie chodníka na Ul. slepá v meste Lučenec 38.382,52 €  27.9.2016  15.11.2016 
 24/08/2016  Mesto Lučenec  Zmluva o dielo č. 24/08/2016  Stavebné úpravy miestnej komunikácie a chodníkov Ul. Dr. Herza, Lučenec - I.etapa 224.929,73 €  27.9.2016  15.11.2016 
 24/08/216/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec   Zmluva o dielo č. 24/08/2016/S  Stavebné úpravy miestnej komunikácie a chodníkov Ul. Dr. Herza, Lučenec-I.etapa 221.387,52 €  27.9.2016  15.11.2016 
  Ivan Markotán, Hrnčiarske Zalužany 10, Hrnčiarske Zalužany 980 12   Zmluva o dielo  Izolácia plochej strechy budovy dielní v areáli SPOOL a.s., Herza 23, Lučenec 11.214,94 €    30.11.2016 
   Costruo spol. s r.o., Lučenec Zmluva o dielo   Oprava rímsy na priečelí a oprava fasády, v bytovom dome Masarykova 11, Lučenec 14.872,80 €  26.9.2016  30.10.2016 
   EKOSTAVMONT s.r.o., Lučenec  Zmluva o dielo  Dodávka a montáž garážových brán v počte 7 ks na budovu garáže a dielne, nachádzajúcich sa v asreáli a.s. SPOOL, Herza 23,Lučenec 15.019,26 €  26.9.2016  30.11.2016 
 č. 3 ŠK Novohrad Lučenec   Dodatok č. 3 Podnájomnej zmluva č. 02/FŠ/2016 zo dňa 29.2.2016 Prenájom ďalších priestorov, doba nájmu, náklady za poskytnuté služby.  1 €  13.10.2016  30.6.2016 
č. 2016/DC/01/040 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 825 18 Zmluva o dielo č. 2016/DC/01/040 Asfaltovanie dvora s úpravou nerovnosti v areáli SPOOL a.s., Herza 23,Lučenec 37.897,97 € 28.10.2016 30.11.2016
 č.01/10/2016  Fortis občianske združenie, Kolonáda 3, Lučenec Zmluva o nájme č. 01/10/2016  Nájom Športovej haly Aréna na organizovanie III. kola Slovenskej ligy v kickboxe  300,- €  27.9.2016  1.10.2016 
 č.27/08/2016  FUTSAL KLUB LUČENEC OZ, Železničná 26, Lučenec   Zmluva o nájme č. 27/08/2016  Prenájom hracej plochy a tribúny v Športovej hale Aréna 15,-€ za 90 min užívania  31.8.2016  30.6.2017 
 č.03/10/2016 Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, Lučenec   Zmluva o dielo č. 03/10/2016  Rekonštrukcia časti chodníka na Ul. Vajanského v meste Lučenec, Vetva A-I.etapa 50.685,48 €  25.10.2016  31.12.2016 
 č.03/10/2016/S  SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec  Zmluva o dielo č. 03/10/2016/S  Rekonštrukcia časti chodníka na Ul. Vajanského v meste Lučenec, Vetva A-I. etapa 49.887,28 €  25.10.2016  31.12.2016 
 č.04/10/2016 Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, Lučenec 984 01   Zmluva o dielo č. 04/10/2016  Rekonštrukcia chodníka na Ul. Partizánskej v meste Lučenec, Vetva A-I.etapa 26.264,22 €  25.10.2016  31.12.2016 
 č.04/10/2016/S  SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec  Zmluva o dielo č. 04/10/2016/S  Rekonštrukcia chodníka na Ul. Partizánskej v meste Lučenec, Vetva A-I. etapa. 25.850,62 €  25.10.2016  31.12.2016 
 č.05/10/2016 Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, Lučenec 984 01  Zmluva o dielo č. 05/10/2016  Rekonštrukcia časti chodníka na Ul. Novohradská v meste Lučenec, Vetva A-I.etapa. 35.616,40 €  25.10.2016  31.12.2016 
 č.05/10/2016/S  SVOMA s.r.o., Podjaovrinskej 21, Lučenec 984 01  Zmluva o dielo č. 05/10/2016/S  Rekonštrukcia časti chodníka na Ul. Novohradská v meste Lučenec, Vetva A-I. etapa 35.055,52 €  25.10.2016  31.12.2016 
 č. 47 Mária Dančová, Mesto, Lučenec   Nájomná zmluva  Prenájom bytu na Rúbanisku III/61, Lučenec 224,30 €  8.4.2016  7.4.2017 
 č. 47  Mária Dančová, Mesto, Lučenec  Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 47  Poskytnutie finančnej zábezpeky č. 47 398,-€  8.4.2016   
 č. 48  Augustín Libor, Dielnice 839/57, Liptovské Sliače  Nájomná zmluva  Prenájom bytu na Rúbanisku III/61, Lučenec 190,64 €  29.6.2016 28.6.2017 
 č. 48 Augustín Libor, Dielnice 839/57, Liptovské Sliače   Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 48  Poskytnutie finančnej zábezpeky č. 48 346,-€  29.6.2016   
 č. 49 Kovalančíková Stanislava, Zlatno č. 64   Nájomná zmluva  Prenájom bytu na Rúbanisku III/62, Lučenec 169,36 €   1.8.2016 31.7.2017 
 č. 49  Kovalančíková Stanislava, Zlatno č. 64  Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 49  Poskytnutie finančnej zábezpeky č. 49 317,-€  29.7.2016   
 č. 50  Adam Golian, Rúbanisko I/1, Lučenec  Nájomná zmluva  Prenájom bytu na Rúbanisku III/62, Lučenec 177,01 €  26.9.2016  25.9.2017 
 č. 50  Adam Golian, Rúbanisko I/1, Lučenec  Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 50  Poskytnutie finančnej zábezpeky č. 50 354,-€  26.9.2016   
   RÚR-GAS PLUS, s.r.o., Hlavná 160/28, Lučenec  Zmluva o dielo  Výmena vykurovacieho zariadenia-kotla v počte 2 ks v objekte "Zimný štadión" 13.000,-€  8.11.2016  30.11.2016