banner

Verejné zmluvy

Úvod / Verejné oznamy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet
Cena v € s DPH
Dátum účinnosti Dátum ukončenia

Amatérsky hokejový klub Buzitka, Buzitka č. 197,  

Zmluva o príležitostnom užívaný ľadovej plochy  Príležitostné používanie ľadovej plochy počas zimnej prevádzky v sezóne 2016/2017 od 7.10.2016   110,-€/1 hod 30 min  6.10.2016   
  ŠK Novohrad, Lučenec, MIerová 13/305, Lučenec   Dodatok č. 4 Podnájomnej zmluvy č. 02/FŠ/2016 zo dňa 29.2.2016  Využívanie umelého osvetleniana tréningové procesy, umiestnenie práčky v priestoroch práčovne na futbalovom štadióne   31.10.2016   
  Trifontiová Silvia, Rúbanisko III/4, Lučenec  Nájomná zmluva Prenájom bytu č. 1 na Rúbanisku III/61 166,55 € 4.11.2016 3.11.2017
  Trifontiová Silvia, Rúbanisko III/4, Lučenec Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 51 Poskytnutie finančnej zábezpeky č. 51 277,-€ 4.11.2016  
   MAC REDOX Lučenec, Rúbanisko I/76, Lučenec  Zmluva o príležitostnom nájme  Prenechanie nájomcovi a nájomcom určeným osobám, do príležitostného užívania hracej plochy a šatne na účely atletických tréningových jednotiek. 10,-€/60min  7.11.2016  30.3.2017 
   Mesto Lučenec Dodatok č. 5 k mandátnej zmluve zo dňa 1.2.2010   Spravovanie majetku vo vlastníctve Mesta Lučenec   13.12.2016 
 06/10/2016 Mesto Lučenec  Zmluva o dielo č. 06/10/2016 Oprava a dobudovanie chodníka na Rúbanisku I- vnútroblok (od predajne CBA po parkovisko pred MŠ) v Lučenci  23.357,24 €  27.12.2016  15.4.2017 
 Z20177653_Z Ing. Milan Podhora CONSTRUCT, Vajanského 80, Lučenec   Rámcová dohoda č. Z20177653_Z  Vodoinštalačný a kúrenársky materiál 1.006,75 €  1.2.2017   
   Mesto Lučenec Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti   Zabezpečenie propagácie a reklamy obchodného mena 3.000,-€  20.1.2017   
 Z20177979_Z  Ing. Milan Podhora CONSTRUCT, Vajanského 80, Lučenec  Rámcová dohoda č. Z20177979_Z Elektroinštalačný materiál  1.204,79 €  27.2.2017   
  Lakatošová Mária a Lakatoš Mikuláš, Ulica barákova 1087/4, Lučenec Nájomná zmluva Prenájom bytu č. 10 na Rúbanisku III/62 196,39€ 27.1.2017 27.1.2018
   Lakatošová Mária a Lakatoš Mikuláš, Ulica barákova 1087/4, Lučenec  Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č.53   Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 53 299,-€  6.5.2015 
 

 Aladár Belan, Muľka 11, Trebeľovce Veronika Belanová, MRŠ 10, Lučenec

 Nájomná zmluva  Prenájom bytu č. 24, na  Rúbanisku III/62 170,83 €  6.5.2015  5.5.2016 
           
 

 Aladár Belan, Muľka 11, Trebeľovce Veronika Belanová, MRŠ 10, Lučenec

 Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 43  Poskytnutie finančnej zábezpeky č. 43 299,-€  6.5.2015 
   Marcela Marková, Rúbanisko III/20, Lučenec  Nájomná zmluva  Prenájom bytu č. 35 na Rúbanisku III/62 232,26 €  7.12.2016  6.12.2016 
   Marcela Marková, Rúbanisko III/20, Lučenec  Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 52  Poskytnutie finančnej zábezpeky č. 52 420,-€  7.12.2016   
   Mesto Lučenec  Dodtok č. 5 Zmena doby nájmu     20.2.2017  31.12.2017
   SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec  Dohoda o oprave zjavnej chyby v uzavretých zmluvách  Oprava nesprávne uvedeného čísla Zmluvy o dielo   9.3.2017   
   Mesto Lučenec Nájomná zmluva  Prenájom bunky č. 33, Rúbanisko II  1 €  20.3.2017  30.6.2017
   Mesto Lučenec Zmluva o dielo č. 20/04/2017   oprava adobudovanie chodníka na Rúbanisku I-vnútroblok (od predajne CBA po parkovisko pred MŠ) v Lučenci - zmena doplnenia (vetva C, D, E) 10.456,86 €  2.5.2017  15.5.2017
   SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec  Zmluva o dielo č. 20/04/2017/S  Oprava a dobudovanie  chodníka na Rúbanisku I-vnútroblok (od predajne CBA po parkovisko pred MŠ) v Lučenci - zmena doplnenia (vetva C, D, E) 10.292,18 €  3.5.2017  15.5.2017 
  Mesto Lučenec Zmluva o nájme č. 29/05/2017 Prenájom Športovej haly Aréna 300,-€   23.5.2017
   SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec  Zmluva o dielo č. 15/06/2017/S  Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov na Ulici Mocsáryho v meste Lučenec - (vetva A) 46.513,69 €  25.7.2017  30.9.2017 
   Mesto Lučenec  Zmluva o dielo č. 15/06/2017  Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov na Ulici Mocsáryho v meste Lučenec - (vetva A) 47.171,77 €  25.7.2017  30.9.2017 
   Mesto Lučenec Darovacia zmluva  Poskytnutie daru majetkovú hodnotu - právo na užívanie Športovej haly Aréna  190,-€    3.8.2017 
   Štefan Chlebo Zmluva o nájme č. 16/06/2017   Prenájom športovej haly Aréna 440,-€    15.6.2017 
   Mesto Lučenec Zmluva o dielo č. 11/05/2017  Úprava plôch okolo Radnice v meste Lučenec  199.989,38€  25.7.2017  30.9.2017 
   SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 11/05/2017/S   Úprava plôch okolo Radnice v meste Lučenec 196.839,94€  25.7.2017  30.9.2017 
   Mesto Lučenec Zmluva o dielo č. 12/05/2017  Oprava miestnej komunikácie a chodníkov Ul. Dr. Herza, Lučenec - II. etapa  99.997,91€  25.7.2017  30.9.2017 
   SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21,Lučenec  Zmluva o dielo č. 12/05/2017/S Oprava miestnej komunikácie a chodníkov Ul. Dr. Herza, Lučenec - II. etapa  98.423,14€  25.7.2017  30.9.2017 
   Mesto Lučenec  Zmluva o dielo č. 14/06/2017 Rekonštrukcia časti chodníka Ulica novohradská v meste Lučenec - vetva B  129.096,60€  28.7.2017  30.9.2017 
   SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec  Zmluva o dielo č. 14/06/2017/S  Rekonštrukcia časti chodníka Ulica novohradská v meste Lučenec - (vetva B) 127.063,58€  25.7.2017  30.9.2017 
   Hokejový club Lučenec  Podnájomná zmluva č. 06/2017  Podnájom areálu Zimného štadióna 1,-€  22.9.2017  30.6.2018 
   Amatérsky hokejový klub Rekon Halič  Zmluva o príležitostnom užívaní ľadovej plochy na sezónu 2017/2018  Príležitostné užívanie ľadovej plochy: sobota od 19:00 hod do 20:30 hod 110,-€ za 1 hod/30 min  21.9.2017   
   Mesto Lučenec  Zmluva o dielo č. 11/05/2017/2  Úprava plôch okolo Radnice v meste Lučenec - naviac práce 59.985,23 €  26.10.2017 31.10.2017 
   SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec 984 01  Zmluva o dielo č. 11/05/2017/S/2  Úprava plôch okolo Radnice v meste Lučenec -práce naviac 59.040,59 €  26.10.2017  31.10.2017 
   Jozef Bolyoš, Ulica lúčna č. 1F,Lučenec Nájomná zmluva   Nájom bytu č. 22, Lúčna č. 1F 188,96 €  1.12.2016  31.12.2017 
   Jozef Lehocký, Komenského 28, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 7, Pivničný rad č. 4, Lučenec 95,24 €  3.2.2017  2.2.2018 
   Mária Lakatošová, Mikuláš Lakatoš, Ulica barákova 1087/4, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Rúbanisko III/62, Lučenec 196,39 €  27.1.2017  27.1.2018 
   Eva Kmeťová, Rúbanisko III/61, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 34, Rúbanisko III/61, Lučenec 188,92 €  1.3.2017  21.3.2018 
   Jana Tóthová, Rúbanisko III/61,Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 13, Rúbanisko III/61, Lučenec 128,94 €  1.3.2017  31.3.2018 
   Mária Lakatošová, Mikuláš Lakatoš, Ulica Barákova 1087/4, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Rúbanisko III/62, Lučenec 196,39 €  27.1.2017  27.1.2018 
   Monika Bibicova, Amel Bibič, Ulica cintorínska č. 1, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Cintorínska č. 1, Lučenec 129,94 €  1.4.2017  31.3.2018 
   Oľga Bariová, Pivničný rad č. 2, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Pivničný rad č. 2, Lučenec 202,98  1.4.2017  30.6.2017 
   Jozefína Šinková, Komenského č. 26,Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Komenského č. 26, Lučenec 212,55 €  1.4.2017  31.3.2018 
   Terézia Makulová, Komenského č. 26, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Komenského č. 26, Lučenec 195,58 €  1.4.2017  30.9.2017 
   Janka Horváthová, Štefan Horváth, Cintorínska č. 1,Lučenec Nájomná zmluva   Nájom bytu č. 11, Cintorínska č. 1, Lučenec 144,30 €  1.4.2017  31.3.2018 
   Jana Kováčová, František Kováč, Cintorínska č. 3, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Cintorínksa č. 3, Lučenec 204,52 €  1.4.2017  30.6.2017 
   Marcela Kojnoková, Cintorínska č. 3, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Cintorínska č. 3,Lučenec 221,57 €  1.4.2017  31.3.2018 
   Zoltán Bódik, Lúčna 1E,Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 15, Lúčna č. 1E, Lučenec 214,81 €  1.4.2017  30.6.2017 
   Radovan Urbančok, Lúčna 1D,Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Lúčna č. 1D,Lučenec 188,99 €  1.4.2017  31.3.2018 
   Emília Berkyová, Lúčna 1E, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 13, Lúčna č. 1E, Lučenec 194,63 €  1.4.2017  30.6.2017 
   Ďalogová Katarína, Rúbanisko III/61,Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 17, Rúbanisko  III/61, Lučenec 182,95 €  1.4.2017  31.3.2018 
   Monika Borská, Rúbanisko III/61, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 26, Rúbanisko III/61, Lučenec 149,73 €  1.4.2017  31.3.2018 
   Helena Nociarová, Rúbanisko III/62, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Rúbanisko III/62, Lučenec 192,75 €  1.4.2017  30.6.2017
   Alžbeta Oracová Dováľová, Rúbanisko III/62, Lučnec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 21, Rúbanisko III/62, Lučenec 208,69 €  1.4.2017 30.6.2017 
   Tibor Andó, MUDr. Nadežda Andoová, Komenského 26, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 13, Komenského č. 26, Lučenec 157,91 €  1.4.2017 31.3.2018
   Angelika Jonášová, Rúbanisko III/26, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 8, Rúbanisko III/62, Lučenec 135,92 €  1.7.2017 30.9.2017 
   Helena Feketeová, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Pivničný rad č. 4, Lučenec 132,36 €  26.4.2017  25.4.2018
   Katarína Galambová, Pivničný rad č. 4, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Pivničný rad č. 4, Lučenec 145,15 €  1.5.2017 30.9.2017 
   Bibiana Stieranková, Cintorínska č. 1, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Cintorínska č. 1,Lučenec 185,58 €  1.4.2017  31.3.2018
   Miroslav Bolčo, Marcela Bolčová, Pivničný rad č. 4, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 13, Pivničný rad č. 4, Lučenec 241,08 €  1.5.2017 30.8.2018 
  Jana Martinková, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 1, Pivničný rad č. 2, Lučenec 121,03 € 1.5.2017 31.3.2017 

Ján Török, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 14, Pivničný rad č. 2,Lučenec 108,19 € 1.5.2017 30.3.2018

Katarína Vargová, Komenského  č. 26, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 5, Komanského č. 26, Lučenec 168,84 € 1.5.2017 31.3.2018
  Zuzana Krnáčová, Cintorínska č. 3, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 8, Cintorínska č. 3, Lučenec 153,20 € 1.5.2017 31.3.2018
   Mgr. Marian Berky, Cintorínska č. 1, Lučenec
Nájomná zmluva Nájom bytu č. 8, Cintorínska č. 1, Lučenec 175,41 € 1.5.2017 31.3.2018 
  Denisa Janegová, Cintorínska č. 1,Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 3, Cintorínska č. 1, Lučenec 160,55 € 1.6.2017 30.6.2018
   Ladislav Bize, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 7, Pivničný rad č. 2,Lučenec 95,70 €  1.6.2017 30.6.2018 
   Ing. Slavomíra Zagyiová, Komenského 26,Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 14, Komenského č. 26, Lučenec 159,23 €  1.6.2017  30.6.2018