banner

Verejné zmluvy

Úvod / Verejné oznamy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet
Cena v € s DPH 
Dátum účinnosti Dátum ukončenia
 

Nika Fuksová,

Ulica osloboditeľov č. 2828/5, Lučenec

 Nájomná zmluva a dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky  Nájom bytu č. 35, Lúčna č. 1G, Lučenec 171,33€  1.6.2017  31.5.2018 
 

Elena Oláhová

Pivničný rad č. 4, Lučenec

 Nájomná zmluva Nájom bytu č. 12, Pivničný rad č. 4, Lučenec  253,68€  1.6.2017  30.6.2018
  Danková Margaréta, Holiša č.108  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Komenského č. 28, Lučenec 160,69€  5.6.2017 4.6.2018 
 

Fízeľová Oľga, Štefánikova 13, Lučenec

 Nájomná zmluva Nájom bytu č. 3, Komenského č. 26, Lučenec 141,52€  5.6.2017 4.6.2018 
  Brádňan Peter, Nová štvrť 745, Klenovec  Nájomná zmluva a dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky  Nájom bytu č. 30, Rúbanisko III/61, Lučenec 213,26€  19.6.2017 18.6.2018 

Jana Kováčová

František Kováč, Ulica cintorínske č. 3, Lučenec

 Nájomná zmluva Nájom bytu č. 9, Ulica cintorínska č.3, Lučenec  189,68€  1.7.2017  31.12.2017

Ing. Milan Polievka, Pivničný rad č.4,Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Pivničný rad č. 4, Lučenec 93,20 €  24.6.2017  30.6.2018
  Peter Migas, Ivana Migasová, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Pivničný rad č.2, Lučenec 264,02€  1.7.2017  31.12.2017

Ľudmila Madarašiová, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 5, Pivničný rad č. 2, Lučenec  228,23€  1.7.2017  30.9.2017
  Farkaš Michal, Gabriela Farkašová, Ulica cintorínska č. 3, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Ulica cintorínska č. 3, Lučenec 226,47€  1.7.2017  30.6.2018 
  Aladár Belan, Veronika Belanová, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 24, Rúbanisko III/62, Lučenec   173,05€ 1.7.2017  30.9.2017 
  Zlata Šarkoziová, Komenského č. 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Komenského č. 28, Lučenec  161,51€  1.7.2017  30.9.2017 
  Jana Kiapešová, Komenského č. 28, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 6, Komenského č. 28, Lučenec  209,05€  1.7.2017  30.6.2018 
  Adriana Pápaiová, Ulica cintorínska č.3, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Ulica cintorínska č. 3, Lučenec  151.85€  1.9.2017  30.6.2018 
  Anna Kurčíková, Ulica cintorínska č. 3, Lučenec  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 11, Ulica cintorínska č. 3, Lučenec  232,07€  1.7.2017  31.12.2017
  Stanislava Kovalančíková, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Rúbanisko III/62, Lučenec  141,81€  1.8.2017  30.6.2018 
  Rastislav Nagy, Miroslava Nagyová, Rúbanisko III/62, Lučenec  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 25, Rúbanisko III/62,Lučenec  121,40€  1.7.2017  30.9.2017 
  Erika Bariová, Komenského č. 28, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 13, Komenského č. 28, Lučenec  204,80€  1.7.2017  30.6.2018 
  Diana Čechovičová,, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 6, Pivničný rad č. 2, Lučenec  75,96  € 1.7.2017  30.6.2018 
  Miroslav Vanek, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 11, Pivničný rad č. 2, Lučenec  100,15€  1.7.2017  31.12.2017 
  Viera Marková, Mikušovce č. 37, Lučenec Nájomná zmluv a dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky Nájom bytu č. 21, Lúčna č.1F, Lučenec 

201,88€ 

3.7.2017  2.7.2018 
  Bc. Ivan Klima, Kolonáda č. 9, Lučenec Nájomná zmluva a dohoda oposkytnutí finančnej zábezpeky  Nájom bytu č. 11, Rúbanisko III/62, Lučenec  141,81€  1.8.2017  31.7.2018 
  Mgr. Miroslava Moravčíková, Dobšinského č.1498/47, Lučenec Nájomná zmluva a dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky Nájom bytu č. 11, Rúbanisko III/62, Lučenec  155 €  5.10.2017  4.10.2018 
  Želmíra Michalíková, Ulica cintorínska č. 3, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Ulica cintorínska č. 3, Lučenec  159,17€  1.9.2017  30.6.2018 
  Alena Dubravcová, Cinobaňa č. 293, Cinobaňa Nájomná zmluva a dohoda oposkytnutí finančnej zábezpeky Nájom bytu č. 19, Rúbanisko III/61, Lučenec  141,22€  15.3.2017  14.3.2018 
  Žaneta Rendeková, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva a dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky   Nájom bytu č. 2, Rúbanisko III/61, Lučenec 222,84€  20.2.2016  31.12.2017 
 

Jana Tóthová, Rúbanisko II/20, Lučenec

Nájomná zmluva a dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky  Nájom bytu č. 13, Rúbanisko III/61, Lučenec 168,79€  20.3.2015  19.3.2016 
  Vlasta Oravcová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva a dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky  Nájom bytu č. 3, Rúbanisko III/61, Lučenec 187,35€  4.11.2016  31.12.2017 
  Denisa Ridzoňová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č.29, Rúbanisko III/61, Lučenec  136,98€  10.12.2015  31.12.2017 
  Alžbeta Oravcová Dováľová, Továrenská 316/17, Lučenec Nájomná zmluva a dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky Nájom bytu č. 21, Rúbanisko III/62, Lučenec 212,57€  10.12.2014  9.12.2015 
  Viktória Hunčárová, Nižná Kaloša 161 Nájomná zmluva a dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky Nájom bytu č. 20, Rúbanisko III/61, Lučenec 220,82€  11.12.2014  10.12.2015 
  Elena Rojková, Ulica maloveská 2195/60, Lučenec Nájomná zmluva a dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky  Nájom bytu č. 14, Rúbanisko III/61, Lučenec 182,29€  12.12.2014  11.12.2015 
  Helena Nociarová, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 9, Rúbanisko III/62, Lučenec 196.26€  12.12.2015  31.3.2017 
  Ing. Oľga Dávidová, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 36, Rúbanisko III/62, Lučenec 138,75€  12.12.2015  31.12.2017 
  Emil Janeček, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 22, Rúbanisko III/62, Lučenec 129,10€  12.12.2015  31.12.2017 
  Radoslav Zold, Malinovského 2141/5, Lučenec Nájomná zmluva a dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky Nájom bytu č. 18, Rúbanisko III/61, Lučenec 147,93€  12.12.2014  11.12.2015 
  Edita Albertová, Rúbanisko III/61, LUčenec 

Nájomná zmluva a dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky

 Nájom bytu č. 5, Rúbanisko III/61, Lučenec 133,58€  12.12.2015  31.12.2017 
  Jarmila Klimentová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 27, Rúbanisko III/61, Lučenec  158,40€  17.12.2015  31.12.2017 
  Ján Hanuštiak, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva a dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky  Nájom bytu č. 16, Rúbanisko III, Lučenec 202,30€  17.12.2015  31.12.2017 
 14/08/2017 FUTSAL KLUB LUČENEC OZ, Železničná 26, Lučenec Zmluva o nájme č. 14/08/2017 Nájom nebytových priestorov v Športovej hale Aréna 15€ za 90min  14.8.2017  30.6.2018 
  MUDr. Jaradat Shadi I M, Ing. AYOUB Bayan Ibrahim Ahmad, Ulica námestie republiky č. 2373/15, Lučenec Nájomná zmluva a dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky Nájom bytu č. 3, Lúčna č. 1C, Lučenec 198,33€  25.8.2017  24.8.2018 
  Mesto Lučenec Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 9/2010 uzavretej dňa 12.2.2010 v znení jej dodatkov   Zmena doby nájmu, doplnenie predmetu nájmu parkovisko za Radnicou     4.1.2018 
  Mestský športový klub NOVOHRAD Lučenec, Mierová 13/305, Lučenec Dodatok č. 6 Podnájomnej zmluvy č. 02/FŠ/2016 zo dňa 29.02.2016 Zmena označenia Podnájomcu     4.1.2018 
 18/12/2017/S

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec 984 01

Zmluva o dielo č. 18/12/2017/S  Rekonštrukcia Železničnej ulice Lučenec 668.713,03€   30.1.2018 20.8.2018 
 19/12/2017/S SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec 984 01  Zmluva o dielo č. 19/12/2017/S  Revitalizácia Ul. továrenská a jej okolia v meste Lučenec časť Opatová  587.335,55€  30.1.2018  30.6.2018 
 18/12/2017 Mesto Lučenec  Zmluva o dielo č. 18/12/2017  Rekonštrukcia Železničnej ulice Lučenec  679.412,41€  30.1.2018  20.8.2018 
 19/12/2017 Mesto Lučenec  Zmluva o dielo č. 19/12/2017  Revitalizácia Ul. továrenská a jej okolia v meste Lučenec časť Opatová  596.732,93€  30.1.2018  30.6.2018 
  Mesto Lučenec  Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti  Propagácia a reklama aobchodného mena  3.500€  30.1.2018 21.1.2018 
   Mesto Lučenec Dodatok č. 2 k Zmluve o prevádzkovaní kompostárne   Predĺženie platnosti zmluvy o dobu jedného roka do 30.4.2019   1.2.2018  30.4.2019 
   Monika Galová, Ulica lúčna č. 1F, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 19, Lúčna č. 1F, Lučenec 202,04 €  12.11.2016  31.12.2017 
  Terézia Makulová, Komenského 26,Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 10, Komenského č. 26, Lučenec  197,49 €  1.10.2017  30.9.2018 
  Štefan Bodor, Ulica lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 27, Lúčna 1G, Lučenec  204,53 €  1.4.2017  30.9.2017 
  Renáta Andrisová, Rúbanisko II/2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Pivničný rad č. 2, Lučenec 214,75 €  25.8.2017  24.8.2018 
  Peter Látka, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č.12, Rúbanisko III/61, Lučenec  199,74 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Emília Stremiová, Ulica lúčna 1D, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č.10, Lúčna č. 1D, Lučenec  193,04 €  1.1.2018  31.12.2018
  Ľudmila Čemanová, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Pivničný rad č. 4, Lučenec  93,92 €  1.1.2018  31.12.2018
  Gabriela Váradiová, Ulica lúčna 1C, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č.5, Lúčna č. 1C, Lučenec  192,80 €  1.1.2018  31.12.2018
  Peter Tóth, Ulica lúčna 1D, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č.12, Lúčna č. 1D, Lučenec  192,31 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Erika Triznová, Ulica lúčna 1D, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č.7, Lúčna 1D, Lučenec  187,75 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Miroslav Kurák, Komenského 26, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Komenského 26, Lučenec  158,46 €  21.11.2017  31.12.2018

Erika Václavíková, Komenského č. 28, Lučenec Nájomná zmluva Nájom ytu č.11, Komenského č. 28, Lučenec  180,26 € 5.12.2017 31.12.2018 
  Martin Sarvaš, Ulica lúčna 1C, Lučenec Nájomná zmluva 

Nájom bytu č.1, Lúčna č. 1C, Lučenec 

201,23 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Pavel Kučera, Ulica lúčna 1G,Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 26, Lúčna č. 1G, Lučenec  158,33   1.1.2018  31.12.2018
  Ladislav Alštock, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Náíjom bytu č. 8, Pivničný rad č. 4, Lučenec  199,81 €  1.1.2018  31.12.2018
  Augustín Libor, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 31, Rúbanisko III/61,  Lučenec  187,74 €  29.6.2017 31.12.2018 
  Jozef Ostrovský, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 4, Rúbanisko III/61, Lučenec   119,44 € 1.1.2018  31.12.2018 
  MUDr. Kamila Turak, Mikola Dosyn, Ulica lúčna 1C, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 4, Lúčna č. 1C, Lučenec  210,92 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Stanislava Kováčiková, Dušan Kováčik, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Pivničný rad č. 4,Lučenec  207,31 €  1.3.2017  31.12.2017 
  Peter Ríz, Komenského č. 28, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 8, Komenského č. 28, Lučenec  174,26 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Jarmila Klimentová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 27, Rúbanisko III/61, Lučenec  155,60 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Mgr. Kristína Bredárová, Ulica lúčna 1D, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Lúčna č. 1D, Lučenec  197,83 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Silvia Trifontiová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Rúbanisko III/61, Lučenec  129,39 €  4.11.2017  31.12.2018 
  Vlasta Oravcová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 3, Rúbanisko III/61, Lučenec  184,53 €  1.1.2018  31.12.2018
  Ildikó Ďurošová, Ulica lúčna 1D, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 8, Lúčna č. 1D, Lučenec  197,46 €  1.1.2018  31.12.2018
  Rastislav Nagy, Miroslava Nagyová, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 25, Rúbanisko III/62, Lučenec  121,40 €  1.10.2017 31.3.2018 
  Mariana Trtíková, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 32, Rúbanisko III/61, Lučenec  148,23 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Karin Jardeková, Ulica lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 25, Lúčna č. 1G, Lučenec  182,38 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Róbert Danyi, Ulica lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 34, Lúčna č. 1G, Lučenec  204,67 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Mária Fodorová, Ulica lúčna 1C, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Lúčna č. 1C, Lučenec  190,29 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Ľudmila Madarašiová, Pivničný rad č. 2, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Pivničný rad č. 2, Lučenec  253,22 €  1.10.2017  31.3.2018 
  Viktória Vargová, Ulica lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 31, Lúčna č. 1G, Lučenec  183,98 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Richard Vanzál, Andrea Vanzálová, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Pivničný rad č. 4, Lučenec  202,73 €  1.1.2018   31.12.2018
  Erika Lehocká, Komenského č. 28, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 14, Komenského č. 28, Lučenec  183,38 €  1.10.2017 30.9.2018
  Stanislava Belanová, Ulica cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 4, Cintorínska č. 1, Lučenec  209,81 €  1.8.2017  30.6.2018
  Elena Ružinská, Komenského č. 26, Lučenec Nájomná zmnluva  Nájom bytu č. 7, Komenského č. 26, Lučenec  145,35 €  1.1.2018  31.12.2018
  Emília Gombalová, Komenského č. 26, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Komenského č. 26, Lučenec  203,80 €  1.1.2018  31.12.2018
  Emil Janeček, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 22, Rúbanisko III/62, Lučenec  126,90 €  1.1.2018  31.12.2018
  Katarína Galambová, Pivničný rad. č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Pivničný rad č. 4, LUčenec  137,97 €  1.10.2017   31.12.2017
  Oľga Bariová, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Pivničný rad č. 2, Lučenec  206,01 €  1.7.2017  31.12.2017
  Arnold Dirbák, Ulica lúčna 1G, Lučeenc Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 34, Lúčna č. 1G, Lučenec  201,33 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Kristína Parobeková, Pavel Parobek, Ulica cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Cintorínska č. 1,Lučenec  182,82 €  1.10.2017  30.9.2018 
  Peter Migas, Ivana Migasová, Pivničný rd č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Pivničný rad č. 2, Lučenec  264,02 €  1.1.2018  31.12.2018
  Marcela Marková, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 35, Rúbanisko III/62, Lučenec  181,70 €  7.12.2017  31.12.2018
  Lucia Zaušková, Komenského č. 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Komenského č. 28,Lučenec  216,43 €  1.1.2018 31.12.2018
  Ing. Oľga Dávidová, Rúbanisko III/62,Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 36, Rúbanisko III/62, Lučenec  135,85 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Mária Laktošová, Mikuláš Lakatoš, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Rúbanisko III/62, Lučenec  198,19 €  27.1.2018  31.12.2018 
  Zoltán Bódik, Ulica lúčna 1E, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 15, Lúčna 1E, Lučenec  202,46 €  15.7.2016  31.3.2018 
  Bc. Miriama Podhorová, Ulica lúčna 1E, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 14, Lúčna 1E, Lučenec  196,89 €  17.10.2016  31.12.2018 
  Denisa Gorasová, Komenského č. 28, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 10, Komenského č. 28, Lučenec  178,07 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Marta Hrnčiarová, Peter Hrnčiar, Ulica lúčna 1C,Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 6, Lúčna č. 1C, Lučenec  195,58 €  11.7.2016  31.3.2018 
  Viktória Hunčárová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 20, Rúbanisko III/61, Lučenec  232,-€  1.1.2018  31.12.2018 
  Ján Sevejáni, Beata Sevejániová, Komenského č. 26, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 8, Komenského č. 26, Lučenec  235,17 €  1.1.2018  31.12.2018 
  Ing. Ervín Vasil, Ulica lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 33, Lúčna č. 1G, Lučenec  215,60 €  11.7.2016   31.12.2018
  Jolana Frantová, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Pivničný rad č. 2, Lučenec  92,60 €  1.2.2018   31.12.2018
  Oľga Bariová, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Pivničný rad č. 2, Lučenec  206,01 €  1.1.2018  31.3.2018