banner

Verejné zmluvy

Úvod / Verejné oznamy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet
Cena v € s DPH 
Dátum účinnosti Dátum ukončenia

Slavomíra Ondrisová, Ervín Ondris, Ulica lúčna 1E, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 14, Ulica lúčna č. 1E, Lučenec 212,39 € 13.7.2016 31.12.2018

Mgr. Stanislav Danišová, Róbert Daniš, Komenského č. 26, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 9, Komenského č. 26, Lučenec 189,53 € 1.1.2018 31.12.2018

Bernadeta Kelemenová, Ulica lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 31, Ulica lúčna č. 1G, Lučenec 217,52 € 1.2.2017 31.12.2018

Edita Albertová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 5, Rúbanisko III/61, Lučenec 137,76 € 1.1.2018 31.12.2018

Mgr. Tomáš Danyi, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 3, Komenského 28, Lučenec 141,84 € 1.1.2018 31.12.2018 

Zlata Šarkoziová, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 9, Komenského 28, Lučenec 161,51 € 30.9.2017 31.3.2018

Ivan Oswald, Michaela Oswaldová, Ulica cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 14, Cintorínska č. 1, Lučenec 173,73 € 25.2.2002 31.12.2018 
  Dušan Sirvoň, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 14, Pivničný rad č. 4, Lučenec  83,86 €  30.12.2015 31.12.2018 
  Jana Kováčová, František Kováč, Ulica cintorínska č. 3, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Cintorínska č. 3, Lučenec  210,68 €  10.6.2002 31.12.2018 
  Eva Pivková, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 33, Rúbanisko III/61, Lučenec  147,63 €  1.1.2018  31.12.2018
  Anna Kurčíková, Ulica cintorínska č. 3, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Cintorínska č. 3, Lučenec  232,07 €  23.5.2012  31.12.2018

Aladár Belan, Veronika Belanová, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 24, Rúbanisko III/62, Lučenec  174,85 €  1.10.2017  31.3.2018 

Žaneta Rendeková, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Rúbanisko III/61, Lučenec  219,39 €  1.1.2018  31.12.2018 

Michaela Dovcová, Komenského č. 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 7, Komenského č. 28, Lučenec  198,74 € 1.1.2018  31.12.2018 
  PaedDr. Erika Zoková, Ulica lúčna 1 E, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 17, Lúčna č. 1E, Lučenec 192,84 €  24.8.2016  31.12.2018 

Gabriel Jančkár, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Pivničný rad č. 2, Lučenec  194,19 €  1.1.2018  31.12.2018 

Katarína Galambová, Pivničný rad č. 4, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Pivničný rad č. 4, Lučenec   137,97 € 1.1.2018 31.3.2018 

Mgr. Andrea Gordošová, Ján Gordoš, Ulica lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 36, Lúčna č. 1G, Lučenec 213,72 € 17.10.2016  31.12.2018 

Katarína Dirbáková, Ulica cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Cintorínska č. 1, Lučenec 201,59 €  27.3.2002  31.12.2018 

Richard Krokoš, Ulica cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Cintorínska č. 1, Lučenec 108,18 €  20.6.2005  31.12.2018 

Peter Malý, Ulica lúčna 1F, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 20, Lúčna č. 1F, Lučenec  191,59 €  8.7.2016  31.12.2018 

Katarína Stieranková, Ulica cintorínska č. 3, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Cintorínska č. 3, Lučenec  117,29 €  22.8.2012  31.12.2018 

Stanislav Kováčiková, Dušan Kováčik, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Pivničný rad č. 4, Lučenec  207,31 €  1.1.2018  31.12.2018 

Elena Rojková, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 14, Rúbanisko III/61, Lučenec  153,30 €  1.1.2018  31.12.2018 

Ján Hanuštiak, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 16, Rúbanisko III/61, Lučenec  204,27 €  17.12.2014  31.12.2018 
  Monika Balogová, Ulica cintorínska č.1, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 7, Cintorínska č. 1, Lučenec 177,83 €  19.12.2012 31.12.2018 

Alena Dubravcová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 19, Rúbanisko III/61, Lučenec 141,22 € 15.3.2017 31.3.2019

Soňa Kršková, Pivničný rad č. 2, Lučenec

Nájomná zmluva Nájom bytu č. 3, Pivničný rad č. 2, Lučenec 118,58 € 3.3.2017 31.12.2018

Miroslav Sojčiak, Mária Sojčiaková, Ulica cintorínska č. 1, Lučenec

Nájomná zmluva Nájom bytu č. 10, Cintorínska č. 1, Lučenec 123,27 € 6.2.2002 31.12.2018

Peter Havran, Silvia Havranová, Ulica cintorínska č. 3, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 7, Cintorínska č. 3, Lučenec 164,36 € 4.2.2002 31.12.2018 

Miroslav Gondáš, Lucia Gondášová Bagóová, Ulica lúčna 1E, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 16, Lúčna č. 1E, Lučenec 212,47 € 8.7.2016 31.3.2018

Ľudmila Madarašiová, Pivničný rad č.2, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 5, Pivničný rad č. 2, Lučenec  253,22€  23.8.2013  30.9.2018 

Emese Haviarová, Marek Haviar, Ulica lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 28, Lúčna č. 1G, Lučenec  238,05€  8.8.2016  31.12.2018 

Radoslav Zold, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 18, Rúbanisko III/61, Lučenec   101.25€   12.12.2014  31.3.2018 
  Mesto Lučenec, Ulica novohradská č.1, Lučenec  Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na zabezpečenie prevádzkových nákladov športovísk v roku 2018 na: Zimnom štadióne, Futbalovom štadióne a Športovej hale Aréna  280.000€  30.3.2018  31.12.2018 
  Mesto Lučenec, Novohradská č.1, Lučenec Nájomná zmluva č. 414/2016  Nájom nehnuteľného majetku Mesta Lučenec (budovy, stavby, pozemky) zapísané na LV č. 5414 1,-€  1.7.2016  31.12.2020 
  Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec Zmluva o dielo č. 20/12/2017 Stavebné úpravy lomunikácie Ulica maloveská v meste Lučenec  274.032,86€ 22.5.2018  15.11.2018 
  Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec Zmluva o dielo č. 07/05/2018  Úprava chodníka  v mestskom parku (inline dráha) Lučenec  (stredný okruh a časť veľkého okruhu)  40.230,29€  22.5.2018  30.6.2018 

Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec Zmluva o dielo č. 08/05/2018  Oprava vnútroblokovej komunikácie a chodníkov na Rúbanisku II. pred BD bl. C v meste Lučenec - II. etapa  40.010,77€  22.5.2018  31.8.2018 

Mesto Lučenec, Novohradská 1, Lučenec Zmluva o dielo č. 09/05/2018  Rekonštrukcia chodníka na Ulici partizánska v meste Lučenec, Vetva B - II. etapa  12.585,89€  22.5.2018  31.7.2018 

 SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 07/05/2018/S Úprava chodníkaq vmestskom parku (inline dráha) Lučenec (stredný okruh a časť veľkého okruhu)  39.596,74€  22.5.2018  30.6.2018 

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 08/05/2018/S  Oprava vnútroblokovej komunikácie a chodníkov na Rúbanisku II pred BD bl. C v meste Lučenec - II.etapa  39.380,69€  22.5.2018  31.8.2018 

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 09/05/2018/S  Rekonštrukcia chodníka na Ulici partizánska v meste Lučenec, Vetva B - II. etapa  12.387,68€  22.5.2018  31.7.2018 

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 20/12/2017/S Stavebné úpravy komunikácie Ulica maloveská v meste Lučenec  269.717,38€  30.5.2018  15.11.2018 

Dr. Nataliya Zherebak, Lúčna č. 1C, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Lúčna č. 1C, Lučenec 211,27€  21.7.2018  26.4.2019 

Miroslav Gondáš, Lucia Gondášová Bagóová, Lúčna č. 1E, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 16, Lúčna č. 1E, Lučenec 212,47€  21.7.2018  31.12.2018 

Viktória Bernátová, Lúčna č. 1E, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 15, Lúčna č. 1E,Lučenec  201€  21.7.2018  31.3.2019 

Adrian Antal, Lúčna č. 1F, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 24, Lúčna č. 1F, Lučenec  181,33 €  21.7.2018  31.12.2018 

Monika Galová, Lúčna č. 1F, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 19, Lúčna č. 1F, Lučenec  212,56 €  21.7.2018  31.12.2018 

Nika Fuksová, Lúčna č. 1G, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 35, Lúčna č. 1G, Lučenec  194,58 €  21.7.2018  31.5.2019 

Ladislav Bize, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 7, Pivničný rad č. 2, Lučenec  95,70 €  21.7.2018  30.6.2019 
  Oľga Bariová, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Pivničný rad č. 2, Lučenec  206,01 €  21.7.2018  31.12.2018 
  Renáta Sarvašová, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 8, Pivničný rad č. 2, Lučenec  225,12 €  21.7.2018  31.12.2018 
  Ján Torok, Pivničný rač č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 14, Pivničný rad č. 2, Lučenec  104,42 €  21.7.2018  30.3.2019 
  Jana Martinková, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Pivničný rad č. 2, Lučenec  155,40 €  21.7.2018  31.3.2019 
  Polievka Milan Ing., Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Pivničný rad č. 4, Lučenec   101,20 € 21.7.2018  30.6.2019 

Helena Feketeová, Pivničný rad č. 4, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Pivničný rad č. 4, Lučenec  127,96 €  21.7.2018  30.6.2019 

Elena Oláhová, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva   Nájom bytu č. 12, Pivničný rad č. 4, Lučenec  245,20 €  21.7.2018  30.6.2019 

Bc. Dana Vargová, Vajanského 32, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 8, Pivničný rad č. 4, Lučenec  198,47 €  21.7.2018  4.4.2019 
  Ingrid Balogová, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Pivničný rad č. 4, Lučenec  148,65 €  21.7.2018  31.12.2018 
  Jozef Lehocký, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 7, Pivničný rad č. 4, Lučenec  90,80 €  21.7.2018  31.12.2018 

Miroslav Bolčo, Marcela Bolčová, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 13, Pivničný rad č. 4, Lučenec  249,32 €  21.7.2018  31.3.2019 
  Ing. Ľubomír Fraňo, Katarína Fraňová, Pivničný rad č. 2, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 13, Pivničný rad č. 4, Lučenec  233,50 €  21.7.2018  31.12.2018
  Veronika Zvarová, Pivničný rad č. 4, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 7, Pivničný rad č. 4, Lučenec  90,90 €  21.7.2018  31.12.2018

Ján Števove, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Pivničný rad č. 4, Lučenec  168,33 €  21.7.2018  31.12.2018 
  Stanislava Belanová, Cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Cintorínska č. 1, Lučenec  209,81 €  21.7.2018  30.6.2019 
  Denisa Janegová, Cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 3, Cintorínska č. 1, Lučenec  155,20 €  21.7.2018 30.6.2019 
  Bibiana Stieranková, Cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 9, Cintorínska č. 1, Lučenec  185,58 € 21.7.2018  31.3.2019 
  Monika Bibičová, Amel Bibič, Cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva   Nájom bytu č. 5, Cintorínska č. 1, Lučenec  149,87 €  21.7.2018  31.3.2019 

Mgr. Marian Berky, Cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 8, Cintorínska č. 1, Lučenec  174,52 €  24.7.2018  31.3.2019 

Janka Horváthova, Štefan Horváth, Cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Cintorínska č. 1,Lučenec  144,30 €  24.7.2018  31.3.2019 

Ivana Pálešová, Cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Cintorínska č. 1, Lučenec   186,11 € 24.7.2018   31.12.2018

Adriana Pápaiová, Cintorínska č. 3, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Cintorínska č. 3, Lučenec  151,85 €  24.7.2018  31.12.2018 

Želmíra Michalíková, Cintorínska č. 3, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Cintorínska č. 3, Lučenec  159,17 €  24.7.2018  30.6.2019 

Zuzana Krnáčová, Cintorínska č. 3, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 8, Cintorínska č. 3, Lučenec  200,37 €  24.7.2018  31.3.2019 

Marcela Gabľasová, Peter Gabľas, Cintorínska č. 3, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Cintorínska č. 3, Lučenec  221,57 €  24.7.2018  31.3.2019 

Branislav Kasala, Cintorínska č. 3, Lučenec Nájomná zmluva   Nájom bytu č. 3, Cintorínska č. 3, Lučenec  216,33 €  24.7.2018  31.12.2018 
  Silvia Stevičová, Cintorínska č. 3, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Cintorínska č. 3, Lučenec  225,02 €  24.7.2018  31.12.2018 

Oľga Fízeľová, Komenského č. 26, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 3, Komenského č.26, Lučenec  143,43 €  24.7.2018  31.6.2019 

Ing. Slavomíra Zagyiová, Komenského č. 26, Lučenec Nájomná zmluva 

Nájom bytu č. 14, Komenského č.26, Lučenec 

161,14 €  24.7.2018  30.6.2019 

Katarína Vargová, Komenského č. 26, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Komenského č. 26, Lučenec  170,75 €  24.7.2018  31.3.2019 

Tibor Andó, MUDr. Nadežda Andóová, Komenského č. 26, Lučenec  Nájomná zmluva 

Nájom bytu č. 13, Komenského č.26, Lučenec

159,82 €  24.7.2018  31.3.2018

Lívia Jonášová, Komenského č. 22, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Komenského č.26, Lučenec  159,45 €  24.7.2018  1.1.2019 

Margaréta Danková, Komenského č. 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Komenského č.28, Lučenec   162,60 €  24.7.2018 30.6.2019 

Jana Kiapešová, Komenského č. 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Komenského č.28, Lučenec  209,05 €  24.7.2018  30.6.2019 

Sylvia Vargová, Komenského č. 28, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 2, Komenského č.28, Lučenec 171,26 € 24.7.2018 31.12.2018

Róbert Schleicher, Viktória Schleicherová, Komenského č.28, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 4, Komenského č.26, Lučenec 226,15 € 24.7.2018 31.10.2018

Katarína Ďalogová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 17, Rúbanisko III/61, Lučenec 202,95 € 24.7.2018 31.3.2019

Denisa Ridzoňová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 29, Rúbanisko III/61, Lučenec 134,65 € 24.7.2018 31.12.2018

Monika Borská, Rúbanisko III/61, Lučenec

Nájomná zmluva

Nájom bytu č. 26, Rúbanisko III/61, Lučenec 149,73 € 24.7.2018 31.3.2019

Jana Tóthová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 13, Rúbanisko III/61, Lučenec 128,94 € 24.7.2018 31.3.2019

Monika Francistyová, J. Bottu č. 2831/1, Lučeenc Nájomná zmluva Nájom bytu č. 15, Rúbanisko III/61, Lučenec 126,80 € 24.7.2018 11.2.2019

Alžbeta Oravcová Dováľová, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 21, Rúbanisko III/62, Lučenec 210,49 € 24.7.2018 31.3.2019

Tomáš Sľúka, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 7, Rúbanisko III/62, Lučenec 216,30 € 24.7.2018 30.6.2019

Aladár Belan, Veronika Belanová, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 24, Rúbanisko III/62, Lučenec 174,85 € 24.7.2018 31.9.2018

Rastislav Nagy, Miroslava Nagyová, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 25, Rúbanisko III/62, Lučenec 123,20 € 24.7.2018 31.3.2019

Štefan Čorba, Rúbanisko III/63, LUčenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 15, Rúbanisko III/63, Lučenec 210,73 € 24.7.2018 31.12.2018

Larysa Fecyk, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 12, Rúbanisko III/63, Lučenec 165,41 € 24.7.2018 31.12.2018

Jiří Valda, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 16, Rúbanisko III/63, Lučenec 243,35 € 24.7.2018 31.12.2018

Valéria Némethová, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 3, Rúbanisko III/63, LUčenec 197,18 € 24.7.2018 31.12.2018

Eva Kovácsová, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 2, Rúbanisko III/63, Lučenec 174,12 € 24.7.2018 31.12.2018

Aneta Botošová, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 1, Rúbanisko III/63, Lučenec 158,02 € 24.7.2018 31.12.2018

Lucia Galambová, Pavol Galamb, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 6, Rúbanisko III/63, Lučenec 194,04 € 24.7.2018 31.12.2018

Jozef Eiben, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 4, Rúbanisko III/63, Lučenec 162,16 € 24.7.2018 31.12.2018

Dana Hrúová, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 13, Rúbanisko III/63, Lučenec 984 03 223,10 € 24,7.2018 31.12.2018

eleonóra Lušpaiová, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 9, Rúbanisko III/63, Lučenec 164,49 € 24.7.2018 31.12.2018

Monika Radičová, Rúbanisko III/63, Lučeenc Nájomná zmluva Nájom bytu č. 5, Rúbanisko III/63, Lučenec 224,51 € 24.7.2018 31.12.2018

Ladislav Nagy, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 30, Rúbanisko III/64, Lučenec 154,08 € 24.7.2018 31.12.2018

Vladimír Koška, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 32, Rúbanisko III/64, Lučenec 173,20 € 24.7.2018 31.12.2018