banner

Verejné zmluvy

Úvod / Verejné oznamy

< < < </ <

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet
Cena v € s DPH 
Dátum účinnosti Dátum ukončenia

Mgr. Danica Prepelicová, Breznička č. 180

Nájomná zmluva Nájom bytu č. 17, Rúbanisko III/64, Lučenec   147,78 € 24.7.2018 8.4.2019
  SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec 984 01 Zmluva o dielo Č. 22/06/2018/S Rekonštrukcia vnútroblokových komunikácií, parkovísk a dobudovanie chodníka na Rúbanisku II za BD bl. K, L, M v meste Lučenec  - Vetva A 61.995,92€ 27.6.2018 31.8.2018

Anna Horváthová, Rúbanisko III/64, Lučenec  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 16, Rúbanisko III/64, LUčenec

      177 

24.7.2018 31.12.2018

Jozef Holy, Slavomíra Holá, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 33, Rúbanisko III/64, Lučenec 267,22 € 24.7.2018 31.12.2018

Rozália Mihaliková, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 7, Rúbanisko III/64, Lučenec 147,05 € 24.7.2018 31.12.2018

Jana Nagyová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 20, Rúbanisko III/64, Lučenec 271,99 € 24.7.201 31.12.2018 

Marcel Ďurove, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 8, Rúbanisko III/64, Lučenec 140,26 € 24.7.2018 31.12.2018

Edita Vanzálová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 29, Rúbanisko III/64, Lučenec 201,62 € 24.7.2018 31.12.2018 
  Martina Čonková, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 19, Rúbanisko III/64, Lučenec 185,93 €  24.7.2018 31.12.2018 
  Mgr. Kristína Becániová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 18, Rúbanisko III/64, Lučenec 185,04 €  24.7.2018 31.12.2018 
  Renáta Pospíšilová, Klňeževes u Prahy, U Národního výboru 62, ČR  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Rúbanisko III/64, Lučenec  203,93 €  24.7.2018 31.12.2018
  Eva Gaberová, Rúbanisko III/4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 23, Rúbanisko III/64, Lučenec   159,07 € 24.7.2018  19.12.2018

Peter Sladovník, Rita Sladovníková, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 22, Rúbanisko III/65, Lučenec  202,24 €  24.7.2018  31.12.2018 

PaedDr. Katarína Spodniaková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 26, Rúbanisko III/26, Lučenec  148,45 €  24.7.2018  31.12.2018 

Zoltán Galamb, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 25, Rúbanisko III/65, Lučenec  190,50 €  24.7.2018 31.12.2018 
  Mgr. Zuzana Končošová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Rúbanisko III/65, Lučenec 173,60 €  24.7.2018  31.12.2018 

Jozefína Berkyová, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 24, Rúbanisko III/65, Lučenec  223,91 €  24.7.2018  31.12.2018 

Miroslava Kminiaková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 15, Rúbanisko III/65, Lučenec  264,07 €  24.7.2018  31.12.2018 

Martina Čižmáriková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Rúbanisko III/65, LUčenec 189,49 € 24.7.2018  31.12.2018 

Ondrej Šárkozi, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 28, Rúbanisko III/65, Lučenec 216,07 €  24.7.2018  31.12.2018 

Kamil Franko, Iveta Franková, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Rúbanisko III/65, Lučenec 236,92 €  24.7.2018  31.12.2018 

Katarína Bobáľová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 3, Rúbanisko III/65, Lučenec  150,07 €  24.7.2018  31.12.2018 

Mária Danielová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Rúbanisko III/65, Lučenec  165,45 €  24.7.2018  31.12.2018 

Kristína Schleicherová, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Rúbanisko III/65, Lučenec  213,18 €  24.7.2018  31.12.2018 

Július Rusnák, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Rúbanisko III/65, Lučenec  125,17 €  24.7.2018  31.12.2018 

Mariana Pauková, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 21, Rúbanisko III/65, Lučenec  264,21 €  24.7.2018  31.12.2018 
  Peter Hronec, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Rúbanisko III/65, Lučenec 127,78 €  24.7.2018 31.12.2018

BKM Lučenec-Občianske združenie, Slovenskej republiky rád č. 24, Lučenec

Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme č. 26/08/2017 zo dňa 22.8.2017 Oprávnenie k umiestneniu práčky v priestoroch Športovej haly ARENA podľa spotreby vody a elektrickej energie 5.10.2017

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec

Zmluva o dielo č. 08/08/2018/S Spevnenie plôch na Rúbanisku I pri vnútroblokovej ceste, pozdĺž BD bl. č. 1-8 v meste Lučenec 94.386,38 € 29.8.2018 15.11.2018

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 09/08/2018/S Rekonštrukcia Ulice Jókaiho v meste Lučenec - Vetva A 256.992,28€ 29.8.2018 15.11.2018

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej č. 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 10/08/2018/S Rekonštrukcia časti chodníka na Ulici Vajanského, pred BD č. 24-36 v meste Lučenec 63.241,30 € 29.8.2018 15.11.2018 

VUB a.s., Mlynské nivy č. 1, Bratislava 25 Zmluva o termínovanom úvere č. 563/2018/ÚZ Poskytnutie o úvere peňažných prostriedkov 290.588,-€ 8.8.2018 20.9.2025

VUB a.s., Mlynské nivy č.1, Bratislava

Záložná zmluva Záložná zmluva k termínovanému úveru   8.8.2018  
  Martin Cienik, Slaná Lehota č. 75, Poltár Zmluva o nájme Nájom bytu č. 1, Lúčna 1C, Lučenec    191,40 € 20.10.2018 30.9.2019

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec  Zmluva o dielo č. 03/10/2018/S Rekonštrukcia miestnejkomunikácie na Ulici Mocsáryho v meste Lučenec, Vetva B - MK  56.302,58€  20.10.2018  30.11.2018 

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej č. 21, Lučenec Zmluva o dielo č. 04/10/2018/S Oprava Ulice J. Husa a časti Ulíc Garbiarska,Lúčna v meste Lučene, Vetva A 112.679,86€ 20.10.2018  30.11.2018 
  Mestský športový klub NOVOHRAD Lučenec Dodatok č. 7 Podnájomnej zmluvy č. 02/FŠ/2016 zo dňa 29.2.2016  Predĺženie doby podnájmu hlavného futbalového ihriska vrátane atletickej dráhy okolo ihriska, tréningovej plochy s umelým trávnikom a tribúny pre divákov nachádzajúci sa na Športovej ulici v Lučeneci  1 € 22.10.2018  30.6.2019 
 

SVOMA, s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec 

Zmluva o dielo  Úprava chodníka, úprava komunikácie 3,8m x 3,3m, úprava komunikácie 11,3 m x 2,1 m, zálievky škáry, asfaltovanie cesty 1/75 pred bytovým domom Haličská 4 v Lučenci  11.982,97 € 8.11.2018  15.11.2018 
  SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo Č.19/12/2017/S/2  Revitalizácia Ul. továrenská a jej okolia v meste Lučenec časť Opatová - prác naviac (II. etapa, vetva B)  42.989,44 € 16.11.2018  31.10.2018 

SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo Č.09/11/2018/S  Stavebné úpravy poškodených chodníkov na Rúbanisku III (bl. L2, L6) v meste Lučenec - I. etapa (Vetva A, A1, B, B1, C, D, E, F, G)  81.690,56 € 27.11.2018  20.12.2018 

Vlasta Oravcová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 3, Rúbanisko III/61, Lučenec  184,53 € 20.12.2018  31.12.2019 

Edita Albertová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva   Nájom bytu č. 5, Rúbanisko III/61, Lučenec  154,34 €  20.12.2018  31.12.2019

Mária Dančová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva   Nájom bytu č. 6, Rúbanisko III/61, Lučenec  220,53 €  20.12.2018  31.3.2019 

Viktória Hunčárová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 20, Rúbanisko III/61, Lučenec  232,-€  20.12.2018 31.12.2019 

Jarmila Klimentová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 27, Rúbanisko III/61, Lučenec  127,34 € 20.12.2018  31.12.2019 

Peter Brádňan, Rúbanisko III/61, Lučenec  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 30, Rúbanisko III/61, Lučenec  188,32 €  20.12.2018  30.6.2018 

Monika Andrašíková, Ľubomír Andrašík, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 34, Rúbanisko III/61, Lučenec  180,-€  20.12.2018  31.12.2019 

Monika Luptáková, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 23, Rúbanisko III/62, Lučenec  179,31 €  20.12.2018  31.12.2019 

Aladár Belan, Veronika Belanová, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 24, Rúbanisko III/62, Lučenec  147,97 €  20.12.2018  31.3.2019 
  Valéria Némethová, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 3, Rúbanisko III/63, Lučenec  181,34 € 20.12.2018  31.12.2019 
  Jozef Eiben, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Rúbanisko III/63, Lučenec  162,16 € 20.12.2018  31.12.2019 
  Lucia Galambová, Pavol Galamb, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Rúbanisko III/63, Lučenec  194,04 €   20.12.2018  31.12.2019 
  Dana Hrúzová, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 13, Rúbanisko III/63, Lučenec  223,10 €  20.12.2018  31.12.2019 
  Marcel Ďurove, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 8, Rúbanisko III/64, Lučenec  140,26 €  20.12.2018  31.12.2019 

Edita Vanzálová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 29, Rúbanisko III/64, Lučenec  164,74 €  20.12.2018  31.6.2019 

Darina Oláhová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 31, Rúbanisko III/64, Lučenec  154,36 €  20.12.2018  30.9.2018 

Július Rusnák, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Rúbanisko III/65, Lučenec  111,55 €  20.12.2018  31.12.2019 
  Mária Danielová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Rúbanisko III/65, Lučenec  165,45 €  20.12.2018  31.12.2019 
  Zoltán Galamb, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 25, Rúbanisko III/65, Lučenec  179,64 €  20.12.2018  30.6.2019 

PaedDr. Katarína Spodniaková, RúbaniskoIII/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 26, Rúbanisko III/65, Lučenec  148,45 €  20.12.2018  31.12.2019 
  Andrea Knechtová, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 27, Rúbanisko III/65, Lučenec  226,99 €  21.12.2018  30.6.2019
  Mariana Szerzodyova, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 35, Rúbanisko III/65, Lučenec  180,59 €  21.12.2018  30.6.2019

Katarína Galambová, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájombytu č. 1, Pivničný rad č. 4, Lučenec  139,42 €  21.12.2018  31.12.2018 
  Oľga Bariová, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Pivničný rad č. 2, Lučenec  195,89 €  21.12.2018  31.3.2019 
  Ľudmila Madarašiová, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Pivničný rad č. 2, Lučenec  305,82 €  21.12.2018  31.3.2019
 

Renáta Andrisová, Pivničný rad č. 2, Lučenec

Nájomná zmluva Nájom bytu č. 2, Pivničný rad č. 2, Lučenec  220,75 € 21.12.2018  30.6.2019 
  Michal Farkaš, Gabriela Farkašová, Cintorínska č. 3, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Cintorínska č. 3, Lučenec   226,47 €  21.12.2018  30.6.2019 

Miroslav Sojčiak, Mária Sojčiaková, Cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Cintorínska č. 1, Lučenec   126,47 € 21.12.2018  31.12.2019 

Monika Balogová, Cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 7, Cintorínska č. 1, Lučenec  156,24 €  21.12.2018  31.12.2019 

Kristína Parobeková, Pavol Parobek, Cintorínska č. 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Cintorínska č. 1, Lučenec  176,52 €  21.12.2018  30.9.2019 

Erika Lehocká, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 14, Komenského 28, Lučenec   154,54 €  21.12.2018  31.12.2018 

Denisa Gorasová, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Komenského 28, Lučenec  178,21 €  21.12.2018  31.12.2019 

Schleicher Róbert, Viktória Schleicherová, Komenského 26, Lučenec Nájomná zmluva 

Nájom bytu č. 4, Komenského 26, Lučenec 

242,94 €  21.12.2018  30.9.2019 

Emília Gombalová, Komenského 26, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 6, Komenského 26, Lučenec  178,07 €  21.12.2018  31.12.2019 

Terézia Makulová, Komenského 26, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Komenského 26, Lučenec   186,62 € 21.12.2018  30.9.2019 
  Jozefína Šinková, Komenského 26, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Komenského 26, Lučenec  182,46 €  21.12.2018  31.3.2019 

Silvia Jakubová, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Komenského 28, Lučenec  189,33 €  21.12.2018  31.12.2018 

Zlata Šarkoziová, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Komenského 28, Lučenec  189,33 €  21.12.2018  31.12.2018 

Gabriela Váradiová, Lúčna 1C, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Lúčna 1C, Lučenec  192,80 €  21.12.2018  31.12.2019 

Marta Hrnčiarová, Peter Hrnčiar, Lúčna 1C, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Lúčna 1C, Lučenec  197,51 €  21.12.2018  30.6.2019

Mária Fodorová, Lúčna 1C, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Lúčna 1C, Lučenec  190,01 €  21.12.2018  31.12.2019 

Erika Triznová, Lúčna 1D, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 7, Lúčna 1D, Lučenec  187,75 €  21.12.2018  31.12.2019 

Ildikó Ďurošová,, Lúčna 1D, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 8, Lúčna 1D, Lučenec  197,46 €  21.12.2018  31.12.2019 

Radovan Urbančok, Lúčna 1D, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 9, Lúčna 1D, Lučenec 182,57 € 21.12.2018 31.3.2019

Emília Stremiová, Lúčna 1D, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 10, Lúčna 1D, Lučenec 195,58 € 21.12.2018 31.3.2019

Emília Berkyová, Lúčna 1E, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 13, Lúčna 1E, Lučenec 205,32 € 21.12.2018 30.6.2019

Miroslav Gondáš, Lucia Gondášová Bagóová, Lúčna 1E, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 16, Lúčna 1E, Lučenec 203,75 € 21.12.2018 30.6.2019

Peter Malý, Lúčna 1F, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 20, Lúčna 1F, Lučenec 189,98 € 21.12.2018 31.12.2019

Viera Marková, Lúčna 1F, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 21, Lúčna 1F, Lučenec 201,88 € 21.12.2018 30.6.2019

Adrian Antal, Lúčna 1F, Lúčna Nájomná zmluva Nájom bytu č. 24, Lúčna 1F, Lučenec 181,13 € 21.12.2018 31.3.2019

Karin Jardeková, Lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 25, Lúčna 1G, Lučenec 161,72 € 21.12.2018 31.12.2019

Pavel Kučera, Lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 26, Lúčna 1G, Lučenec 163,41 € 21.12.2018 31.12.2019

Bernadeta Kelemenová, Lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 29, Lúčna 1G, Lučenec 217,52 € 21.12.2018 31.12.2019

Viktória Vargová, Lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 31, Lúčna 1G, Lučenec 178,25 € 21.12.2018 31.12.2019

Róbert Danyi, Lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 32, Lúčna 1G, Lučenec 205,24 € 21.12.2018 31.12.2019

Ing. Ervín Vasil,  Lúčna 1G, Lučenec  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 33, Lúčna 1G, Lučenec     215,60 € 21.12.2018 31.12.2019

Arnold Dirbák, Lúčna 1G, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 34, Lúčna 1G, Lučenec    196,85 € 21.12.2018 31.12.2019

Soňa Kršková, Pivničný rad 2, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 3, Pivničný rad 2, Lučenec      83,47 € 21.12.2018 31.12.2019

Jolana Frantová, Pivničný rad 2, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 10, Pivničný rad 2, Lučenec       93,69 € 21.12.2018 31.12.2018

Ing. Ľubomír Fraňo, Katarína Fraňová, Pivničný rad 2, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 13, Pivničný rad 2, Lučenec      233,77 € 21.12.2018 31.12.2019

Veronika Zvarová, Pivničný rad 4, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 3, Pivničný rad 4, Lučenec        67,44 € 21.12.2018 31.12.2019

Peter Havran, Silvia Havranová, Cintorínska 3, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 7, Cintorínska 3, Lučenec      161,04 € 21.12.2018 31.12.2019

Anna Kurčíková, Cintorínska 3, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 11, Cintorínska 3, Lučenec      217,72 € 21.12.2018 30.6.2019

Elena Ružinská, Komenského 26, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 7, Komenského 26, Lučenec      152,24 € 21.12.2018 31.12.2019

Jozef Ostrovský, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 4, Rúbanisko III/61, Lučenec      125,67 € 21.12.2018 31.12.2019

Angelika Jonášová, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 8, Rúbanisko III/62, Lučenec      140,69 € 21.12.2018 31.3.2019

Emil Janeček, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 22, Rúbanisko III/62, Lučenec      110,01 € 21.12.2018 31.12.2019
  Nika Kamenská, Lúčna 1G, Lučenec Alexander Kamenský, J. Jesenského 6, Lučenec  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 35, Lúčna 1G, Lučenec     204,65 € 9.7.2019 30.6.2020
  SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, Lučenec Zmluva o dielo Č. 27/03/2019/S  Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Mocsáryho v meste Lučenec naviac práce - vetva C-MK  12.914,47€   30.6.2019 30.7.2019 
  Prima banka, a.s., Hodžova 11, Žilina Zmluva o bežnom účte  Uzatvorenie zmluvy o bežnom účte pre bytový dom Fándlyho, Lučenec     6.8.2019  
  Prima banka, a.s., Hodžova 11, Žilina  Zmluva o zábezpekovom účte  Uzatvorenie zmluvy o zábezpekovom účte pre bytový dom Fándlyho, Lučenec    6.8.2019   
  EcoFemina s.r.o., Podjavorinskej 8, Lučenec Zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečenie údržby zelene na verejných priestranstvách  do max.celkovej sumy 82.321,20 €  7.8.2019  31.10.2019
  Katarína Ďalogová, Rúbanisko III/61, Lučenec 984 03  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 17, Rúbanisko III/61, Lučenec 984 03     196,75 €  14.8.2019  31.3.2020 
  Ing. Slavomíra Zagyiová, Komenského 26, Lučenec 984 01 Nájomná zmluva Nájom bytu č. 14, Komenského 26, Lučenec 984 01    130,49 € 14.8.2019  30.6.2020 
  MUDr. Shadi I M Jaradat, Ing. Bayan Ibrahim A Ayoub, Lúčna 1C, Lučenec 984 01 Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 3, Lúčna 1C, Lučenec 984 01   215,99 €  14.8.2019  30.6.2019 
  Štefan Čorba, Rúbanisko III/63, Lučenec  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 15, Rúbanisko III/63, Lučenec   235,35 €  27.8.2019  30.9.2019 
  Terézia Makulová, Komenhského č. 26, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 10, Komenského č. 26, Lučenec   202,22 € 27.8.2019  30.9.2020 
  Miroslava Kminiaková, Rúbanisko III/65, Lučenec  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 15, Rúbanisko III/65, Lučenec   271,49 €   27.8.2019  30.6.2020 
  MUDr. Shadi I M Jaradat, Ing. Bayan Ibrahim A Ayoub, Lúčna 1C, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 3, Lúčna 1C, Lučenec   200,18 €   27.8.2019   30.9.2019 
  Jozef Lehocký, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 7, Pivničný rad č. 4, Lučenec   102,11 €   27.8.2019    30.6.2019
  Elena Oláhová, Pivničný rad č. 4, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Pivničný rad č. 4, Lučenec   251,01 €   27.8.2019   30.6.2019 
  Kristína Parobeková, Pavvel Parobek, Cintorínska 1, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 1, Cintorínska č. 1, Lučenec   204,47 €  7.9.2019   30.9.2020 
  Michal Farkaš, Gabriela Farkašová, Cintorínska 3, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 4, Cintorínska č. 3, Lučenec  245,17 €   7.9.2019   30.6.2020 
  Angelika Jonášová, Rúbanisko III/62, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 8, Rúbanisko III/62, Lučenec   145,84 €       

 7.9.2019

 

 31.12.2019 
  Annamária Dudeková, Rúbanisko III/62, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Rúbanisko III/62, Lučenec   150,45 €   7.9.2019   30.9.2020 
  Larysa Fecyk, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Rúbanisko III/63, Lučenec   157,42 €   7.9.2019  31.12.2019 
  Edita Vanzálová, Rúbanisko III/64, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 29, Rúbanisko III/64, Lučenec    168,19 €   7.9.2019   31.12.2019 
  Zlata Šárkoziová, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 9, Komenského 28, Lučenec  181,20 €   7.9.2019   31.12.2019 
  Jana Kiapešová, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva   Nájom bytu č. 6, Komenského 28, Lučenec   249,78 €   7.9.2019   30.9.2019
  Tomáš Sľúka, Rúbanisko III/62, Lučenec 984 03 Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 7, Rúbanisko III/62, Lučenec   185,70 €  12.9.2019   30.6.2019 
  Stanislava Chrapková, Jozef Chrapka, Cintorínska 1, Lučenec  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Cintorínska 1,  Lučenec    163,01 €  12.9.2019   30.6.2019 
  Peter Brádňan, RúbaniskoIII/61,Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 30, Rúbanisko III/61,Lučenec   169,15 €  21.9.2019   30.6.2020 
  Diana Čechovičová, Pivničný rad č. 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Pivničný rad č. 2, Lučenec   81,97 €   21.9.2019   30.6.2020 
  Mariana Szerzodyová, Rúbanisko III/65, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 35, RúbaniskoIII/65, Lučenec    185,81 €   21.9.2019   31.3.2020 
  Emília Berkyová, Lúčna 1E, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 13, Lúčna 1E, Lučenec     205,47 €   26.9.2019   30.6.2020 
  Iveta Kresáneková, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 12, Komenského 28, Lučenec   234,66 €  3.10.2019  31.12.2019 
  Mária Dančová, Rúbanisko III/61, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Rúbanisko III/61, Lučenec  173,27 €  23.10.2019  31.10.2019 
  Mgr. Ľubomír Bakša, Ulica osloboditeľov č. 6, Lučenec  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 14, Komenského 26, Lučenec 136,- €  23.10.2019  8.10.2019 
  Pavol Matúška, Ulica Jókaiho 3299/10, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 28, Rúbanisko III/28, Lučenec   150,99 €   23.10.2019   26.9.2020 
  Pavol Matúška, Ulica Jókaiho 3299/10, Lučenec Dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 64 Poskytnutie finančnej zábezpeky   326,- €   23.10.2019   
  Mária Lehoczká, Veľkolucká 1246/34, Veľká Lúka  Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 9, Rúbanisko III/64, Lučenec    154,37 €   23.10.2019   17.9.2020
  Ladislav Nagy, Rúbanisko III/46, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 30, Rúbanisko III/64, Lučenec    160,-€   23.10.2019   31.12.2019 
  Štefan Čorba, Rúbanisko III/63, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 15, Rúbanisko III/63, Lučenec   235,35 €   23.10.2019   31.12.2019 
  Ľudmila Madarašiová, Pivničný rad 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 5, Pivničný rad 2, Lučenec   295,25 €   23.10.2019   31.3.2020 
  MUDr. Shadi I M Jaradat, Ing. Bayan Ibrahim A Ayoub, Lúčna 1C, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 3, Lúčna 1C, Lučenec   200,18 €   23.10.2019   31.12.2019 
  Miroslav Vanek, Pivničný rad 2, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 11, Pivničný rad 2, Lučenec    99,36 €    23.10.2019   30.9.2020 
  Martin Cienik, Lúčna 1C, Lučenec  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 1, Lúčna 1C, Lučenec   206,38 €  29.10.2019   30.9.2020 
  Róbert Schleicher, Viktória Schleicherová, Komenského 26, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Komenského 26, Lučenec   260,83 €   15.11.2019   31.12.2019 
  Jana Kiapešová, Komenského 28, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 6, Komenského 28, Lučenec   249,78 €  15.11.2019   31.3.2020 
  Eva Demeová, Fándlyho 5, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 28, Fándlyho 5, Lučenec   235,68 €   15.11.2019   30.6.2020 
  Katarína Hoffmanová, Fándlyho 5, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 2, Fándlyho 5, Lučenec   328,71 €   15.11.2019   30.6.2020 
  Peter Kucbeľ, Fándlyho 5, Lučenec 984 01 Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 4, Fándlyho 5, Lučenec   145,01 €   15.11.2019    30.6.2020
  Juraj Fertáľ, Fándlyho 5, Lučenec Nájomná zmluva  Nájom bytu č. 14, Fándlyho 5, Lučenec     145,43 € 

15.11.2019   

 30.6.2020 
  Pavlína Horváthová, Fándlyho 5, Lučenec  Nájomná zmluva Nájom bytu č. 9, Fándlyho 5, Lučenec  145,22 €   15.11.2019   30.6.2020 
  Monika Bibičová, Amel Bibič, Cintorínska 1, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 5, Cintorínska 1, Lučenec   145,71 €   15.11.2019  30.9.2019 
  Monika Bibičová, Amel Bibič, Cintorínska 1, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 5, Cintorínska 1, Lučenec    145,71 €   15.11.2019 31.12.2019 
  Júlia Oláhová, Fándlyho 5, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 17, Fándlyho 5, Lučenec   231,64 €   16.11.2019   31.12.2019 
  Darina Rapčanová, Fándlyho 5, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 36, Fándlyho 5, Lučenec   240,34 €   4.12.2019   30.6.2020 
  Adriana Galambová, Fándlyho 5, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 31, Fándlyho 5, Lučenec   242,52 €   4.12.2019   30.6.2020 
  Slaniniak Matej Mgr., Fándlyho 5, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 26, Fándlyho 5, Lučenec   212,32 €   4.12.2019   30.6.2020 
  Mária Oláhová, Fándlyho 5, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 23, Fándlyho 5, Lučenec   191,77 €   4.12.2019   31.12.2019 
  Štefan Bencsík, Farská lúka 1714/34, Fiľakovo Nájomná zmluva Nájom bytu č. 21, Fándlyho 5, Lučenec   199,07 €   4.12.2019   30.6.2020 
  Valter Sztankay, Estera Sztankayová, Fándlyho 5, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 16, Fándlyho 5, Lučenec   221,08 €   4.12.2019   31.12.2019 
  Nadežda Berkyová, Fándlyho 5, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 13, Fándlyho 5, Lučenec   212,76 €   4.12.2019   30.6.2019 
  Katarína Kozová, Fándlyho 5, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 12, Fándlyho 5, Lučenec   190,02 €   4.12.2019   30.6.2020 
  Dušan Debnár, Eva Debnárová, Fándlyho 5, Lučenec Nájomná zmluva Nájom bytu č. 7, Fándlyho 5, Lučenec   210,73 €   4.12.2019   30.6.2020