banner

Výberové konania

Výberové konanie - Obnova bytového domu Mierova 38

     Akciová spoločnosť SPOOL Lučenec ako správca bytového domu Mierova č. 38, Lučenec na základe poverenia vlastníkov bytov tohoto bytového domu oznamuje záujemcom, že v 2. týždn ...
16.12.2013 - viac >>

Výberové konanie - Obnova bytového domu Rúbanisko II/10-15

     Akciová spoločnosť SPOOL Lučenec ako správca bytového domu Rúbanisko II/10-15, Lučenec na základe poverenia vlastníkov bytov tohoto bytového domu oznamuje záujemcom, že v 2. t ...
16.12.2013 - viac >>

Výberové konanie - Dostavba lodžií bytového domu L.Svobodu 7-13

     Akciová spoločnosť SPOOL Lučenec ako správca bytového domu L. Svobodu 7 - 13, Lučenec na základe poverenia vlastníkov bytov tohto bytového domu oznamuje záujemcom, že v 5. týž ...
14.01.2014 - viac >>

Výberové konania pre bytový dom Tuhárske námestie 12

Výberové konanie pre bytový dom Tuhárske námestie 12, Lučenec      Akciová spoločnosť SPOOL Lučenec ako správca bytového domu Tuhárske námestie 12, Lučenec na základe povereni ...
23.09.2014 - viac >>

Výberové konania pre bytový dom Vajanského 30-36, Tuhárske námestie 1,2, Vargova 1

Výberové konanie pre bytový dom Vajanského 30 – 36, Tuhárske námestie 1,2,Vargova 1, Lučenec      Akciová spoločnosť SPOOL Lučenec ako správca bytového domu Vajanského 30 – 3 ...
23.09.2014 - viac >>

Výberové konania pre bytový dom Daxnerova 3,4

Výberové konanie pre bytový dom Daxnerova 3,4, Lučenec      Akciová spoločnosť SPOOL Lučenec ako správca bytového domu Daxnerova 3,4, Lučenec na základe poverenia vlastníkov byto ...
23.09.2014 - viac >>

Výberové konanie pre bytový dom L. Svobodu 7 - 13

Akciová spoločnosť SPOOL Lučenec ako správca bytového domu L. Svobodu 7 – 13, Lučenec na základe poverenia vlastníkov bytov tohoto bytového domu oznamuje záujemcom, že v 2. týždni ...
12.12.2014 - viac >>