banner

Výkon správy

Výkon správy

Povinnosti správcu / Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov vyplývajúcich zo zákona
viac >>

Platná legislavíva

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
viac >>

Postup pri výbere dodávateľa

Postup pri výbere dodávateľa v zmysle novelizácie zákona č. 182/1993 Z. z s účinnosťou od 1.10.2014.
viac >>

Zoznam Sprostredkovateľov

SPOOL a.s. ako správca bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. zverejňuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako aj zamestnancov SPOOL a.s. zoznam Sprostredkovateľov, ktor ...
viac >>