banner

Zabezpečenie ochrany osobných údajov GDPR

Úvod / Správa bytových domov

Spoločnosť SPOOL a.s. (ďalej Prevádzkovateľ) zhromažďuje, spracúva a používa sobné údaje v súlade s Nariadením Európskehi parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonm č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi. Viď. Prehlásenie o spracovaní osobných údajov.

Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri realizácii SIPO.